Penger til næringsprosjekter

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til blant annet prosjekter innenfor reiseliv og matfag.

Fire ungdommer i kokkeklær som får veiledning av en kokkelærer - Klikk for stort bilde Mostphotos Disse prosjektene fikk midler:

  • Rørosmat får 500 000 kroner
  • Skåppå får 500 000 kroner
  • Vaager Innovasjon får 1,5 millioner kroner
  • Åsnes kommune får 700 000 kroner
  • Primar AS får drøyt 245 000 kroner

Rekruttering til restaurant- og matfag

Rørosmat SA får 500 000 kroner til et prosjekt for å rekruttere flere til restaurant- og matfag.

Prosjektet bygger på et samarbeid mellom Nord-Østerdal videregående skole grunnskolene og næringen.

Rørosmat er et matnettverk med rundt 25 produsenter i Innlandet og Trøndelag.

I prosjektperioden skal nettverket skape blest om restaurant- og matfag på Nord-Østerdal vgs og synliggjøre mulighetene innen faget med mål om at flere søker seg til tilbudet.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 18/2023

Samarbeid i reiselivet

Skåppå får 500 000 kroner til etablering av en rekreasjonsklynge i Gudbrandsdalen. Rekreasjonsnæring er en fellesbetegnelse på den tradisjonelle, kommersielle reiselivsnæringen og fritidsboligsektoren.

For første gang har disse næringene i Gudbrandsdalen gått sammen og dannet en klynge. Formålet er å styrke konkurransekraften og gjøre medlemmene i klyngen mer attraktive. Satsingsområdene er grønn og smart rekreasjon og friluftsliv, kompetansebygging og nettverk og felles posisjonering og omdømmebygging.

Det er 14 kommersielle aktører i klyngen, blant annet Visit Lillehammer, Bjorli skisenter og Hunderfossen familiepark. Skåppå administrerer klyngen og står som søker av midlene.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 17/2023

Omstilling og vekst i SMB-er

Vaager Innovasjon får 1,5 millioner kroner for et prosjekt som handler om å utvikle verdikjeden for bærekraftig innovasjon og vekst.

Dette er andre året av det treårige prosjektet, og Vaager Innovasjon fikk også støtte i fjor.

Formålet med prosjektet er å etablere et nytt program rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB-er) i Innlandet. I dette programmet skal Vaager Innovasjon stimulere til omstilling og vekst i disse bedriftene.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 15/2023

Utvikle næringslivet i Åsnes

Åsnes kommune får 700 000 kroner til videreføring av et prosjekt for nyskaping og utvikling av og for næringslivet i kommunen.

Bakgrunnen for prosjektet er et behov for å utvikle eksisterende arbeidsplasser og legge til rette for nye.

Dette prosjektet er en videreføring av et tidligere prosjekt med oppstart i 2017.

Det langsiktige målet med prosjektet er å skape grunnlag for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i Solør basert på fortrinnet og kompetansen distriktet har, spesielt innenfor landbruk og skog.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 16/2023

BIO-midler

Primar AS får drøyt 245 000 kroner til bedriftsintern opplæring (BIO-midler).

Primar AS er en hjørnesteinsbedrift med 12 ansatte i Folldal som produserer ferdigmat. Bedriften trenger å omstille seg fra en analog hverdag med papirbasert informasjonsutveksling og manuell oppfølging til en mer digital arbeidshverdag.

For å få til dette, trenger bedriften at den interne kompetansen øker både på ledernivå og produksjonsmedarbeiderne.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 19/2023