Forskere møtte lokalmatprodusenter

Målet for samlingen var å få opp ett eller flere forskningsprosjekter innen lokalmatproduksjon i Innlandet.

15 lokalmatprodusenter deltok på arbeidsverkstedet på Danebu Kongsgaard i Aurdal onsdag. Valdres næringshage sto for arrangementet, som er finansiert av FORREGION.

Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) er ordning fylkeskommunen forvalter. Målet er å få flere bedrifter til å bruke forskning når de skal utvikle bedriften sin. Gjennom FORREGION blir bedriftene koblet sammen med relevante forskningsmiljøer.

Kjøtt, ost og innpakking

Gunhild Rogne og Nils Noraker - Klikk for stort bildeGunhild Rogne fra Skattebu gard og Nils Noraker fra Noraker Rakfisk AS var to av deltakerne i arbeidsgruppa som diskuterte emballering av mat. Elin Bjørnstad

De 15 produsentene av lokalmat ble delt inn i tre arbeidsgrupper med hvert sitt tema: kjøtt, ost og innpakking.

Noraker Rakfisk er allerede i gang med et forprosjekt finansiert at FORREGION. De samarbeider med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) for å finne effektive, naturbaserte løsninger for å rense avløpsvann fra fiskeoppdrett.

Nils Noraker er fornøyd med samarbeidet, og han avslørte at de ønsker å sette i gang større forskningsprosjekter etter hvert.

Mange kjøttprodusenter

Sju personer rundt et bord i diskusjon - Klikk for stort bildeDiskusjonen gikk livlig rundt bordet om ulike måter å tilberede kjøttprodukter på. Elin Bjørnstad

Gunnhild Rogne fra Skattebu gard produserer lammekjøtt. Hun syntes det var nyttig å møte Hanne Larsen fra matforskningsinstituttet Nofima. Larsen forsker på innpakking, eller emballering, av mat. De diskuterte blant annet emballering av pinnekjøtt, som er krevende på grunn av skarpe kanter.

Kjøttprodusentene var godt representert på arbeidsverkstedet. De hadde et konstruktivt møte med Tom Christen Johannesen fra Nofima. Diskusjonen handlet blant annet om ulike måter å tilberede kjøttprodukter på.

Lokale oster

Osteprodusentene fikk snakke med Beate Bjørgan fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). De diskuterte en rekke problemstillinger rundt det å produsere ost i tillegg til å utveksle erfaringer.

Fire personer rundt et bord i diskusjon - Klikk for stort bildeIngvild Aarhus fra Skåppå ledet arbeidsgruppa for osteprodusenter. Elin Bjørnstad

Les mer om FORREGION