Jord og mat

Innlandet er landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping. 

I tillegg har vi

  • komplette verdikjeder for mjølk, korn, potet, grønnsaker, kjøtt og egg
  • størst potetproduksjon
  • størst storfekjøttproduksjon
  • nest størst kornproduksjon
  • tredje størst mjølkeproduksjon
  • flest dyr på utmarksbeite
  • flest setre/støler i drift

Jordbruket gir grunnlag for totalt 15 500 arbeidsplasser. Innlandet er også Norges kjerneområde for dyreavl og planteformidling.

Traktor på åker med blå himmel bak - Klikk for stort bilde

Søk tilskudd

Vi har en tilskuddsordning for landbruk og flere andre aktuelle tilskuddsordninger.

Viktige satsinger

Fylkeskommunen har bidratt til mange viktige satsinger i Innlandet:

Matfylket Innlandet

Innlandet følger opp den nasjonale matstrategien med den regionale satsingen Matfylket Innlandet.
Les mer om Matfylket Innlandet 
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Vegard Urset

Nasjonalt senter for fjelllandbruk

Nasjonalt senter for fjellandbruk skal være et nettverk som jobber for å fremme og styrke livskraftig fjellandbruk.
Les mer om Nasjonalt senter for fjellandbruk
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Vegard Urset

Innlandsfjøset

Prosjektet skal finne lønnsomme løsninger for de som skal bygge om fra båsfjøs til løsdrift på storfe.
Les mer om Innlandsfjøset
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Vegard Urset

Trygg bonde

Prosjektet skal bidra til å sikre god psykisk helse i landbruket ved å etablere Bondens nettverk i alle kommuner i Innlandet.
Les mer om Trygg bonde
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Sissel By Ingvaldsen

Agrifoodtech

Ambisjonen er å skape et landslag av bedrifter innen landbruksteknologi og et toppinnovasjonssenter.
Les mer om Agrifoodtech
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Vegard Urset

Voksenagronom

Dette er tilrettelagt landbruksutdanning for voksne og tilbys på Storsteigen, Jønsberg og Lena-Valle videregående skoler.
Les mer om voksenagronomutdanning
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Sissel By Ingvaldsen

Styringsdokumenter

Nasjonale

Regionale

Relevante rapporter