Ti kunstnere får stipend

Musiker Sivert Andreas Holmen er én av fire som får stipend for unge kunstnere.

Sivert Holmen - Klikk for stort bildeMusiker Sivert Andreas Holmen får stipend for unge kunstnere. Øystein Johnsen / DKS Innlandet Fire personer får stipend for unge kunstnere:

  • Musiker Helga Myhr
  • Musiker Sivert Andreas Holmen
  • Scenekunstner Sofie Huijs
  • Tekstilkunstner Natalia Balbina Thoresen

Stipendene for unge kunstnere er på 50 000 kroner.

Formålet med dette stipendet er å støtte unge profesjonelle kunstnere som bor i Innlandet.

Etablerte kunstnere

Fem personer får stipend for etablerte kunstnere:

  • Forfatter Guri Sørumgård Botheim
  • Musiker Håvard Skaset
  • Scenekunstner Mai Elin Løkken
  • Metallkunstner Anne Sigrid Hveem
  • Folkedanser Birgitte Halldis Hegge Blomlie

Stipendene for etablerte kunstnere er på 200 000 kroner.

Formålet med dette stipendet er å gi etablerte kunstnere mulighet til å jobbe med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Husflid og håndverk

I tillegg ble det delt ut ett stipend for husflid og håndverk på 50 000 kroner. Det får bunadstilvirker Mona Lund-Riise Løkting.

Formålet med dette stipendet er å gi profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk mulighet til å jobbe med ny formgiving, produktutvikling eller videreutvikling av teknikker innenfor fagfeltet.

Vil ha kunstnere i hele fylket

Det er et mål i fylkeskommunens kulturstrategi å legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere skal kunne bo, jobbe og formidle kunst i hele Innlandet.

Disse stipendene er ett av virkemidlene for å oppnå dette målet.

Vurdert av fagfolk

Til sammen kom det inn 38 søknader til disse stipendene. Alle søknadene er vurdert av en komité satt sammen av fagpersoner med relevant kompetanse.

Saken ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg for kultur onsdag.

Les sakspapirene PS 37/2023