Søk kunstnerstipend nå

Innlandet fylke utlyser tre kunstnerstipend. Fristen er 1. august. 

Stipend for etablerte kunstnere, stipend for unge kunstnere og stipend for husflid og håndverk er navnet på de tre ordningene som Innlandet fylkeskommunes kulturavdeling lyser ut. 

Mer om ordningene

Stipendmottakere av Innlandet fylkes kunstnerstipend for 2022 - Klikk for stort bildeTidligere stipendmottakere av Innlandet fylkes kunstnerstipend Marit Brænd

Du finner lenke til søknadsskjema på siden for hver ordning.

Etablerte kunstnere:

Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Les mer om stipend for etablerte kunstnere

Unge kunstnere:

Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere, under 36 år,  som er bosatt i Innlandet.

Les mer om stipend for unge kunstnere

Husflid og håndverk:

Skal gi profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk  mulighet til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller videreutvikling og styrking av en teknikk innen fagfeltet husflidshåndverk, folkekunst og kulturhåndverk. Målet er å ta vare på og fornye de rike kulturskattene innen husflid og håndverk, og synliggjøre denne delen av kulturen.

Stipendet skal deles ut til en tradisjonsbærer og nyskaper innen sitt fagfelt.

Les mer om stipend for husflid og håndverk