Mangfold i kultursøknader

Kunst og kulturseksjonens tilskuddsordninger hadde frist 1. november og 170 prosjekter søkte støtte. 

Illustratør Ingunn Dybendal holder grafittiverksted med ungdommer i Våler november 2022. Støtte gitt fra barne- og ungdomsmidlene.  - Klikk for stort bildeIllustratør Ingunn Dybendal holder grafittiverksted med ungdommer i Våler november 2022. Støtte gitt fra barne- og ungdomsmidlene. Mariann Bjelle De tre tilskuddsordningene

  • tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom,
  • kunstnerresidenser
  • utviklingsprosjekt kunst og kultur

har i fylkets treårige løp år etablert seg som tydelige ordninger på kulturfeltet. 

Er kulturlivet fortsatt aktivt?

Det var ikke knyttet spenning til om søknader ville utebli fordi man ikke forstår ordningene.

Det var derimot større spenning til om kulturlivet har kommet gjennom pandemien og fortsatt produserer, skaper og søker midler til aktiviteter. 

Et gledelig antall

Seksjonssjef Kunst og Kultur, Kurt Ole Linn, står ute foran fylkeshuset  på Lillehammer - Klikk for stort bildeSeksjonssjef Kunst og Kultur, Kurt Ole Linn Mariann Bjelle Seksjonssjef Kurt Ole Linn sier at det er gledelig at så mange som 170 prosjekter og arrangører søker støtte etter den perioden vi har bak oss.

Han sier:

Det er nå vi trenger kunst og kultur, om ikke enda mer enn før. Spesielt når verden er som den er. Da har kultur en viktig rolle. 

Linn fortsetter:

- Vi ser på søknadene at at mangfoldet er stort, innholdsmessig. Det er en del nye aktører som ikke har søkt kulturstøtte tidligere. Det er spennende.

Vurdering og behandling av søknadene

Søknadene blir vurdert etter ulike kriterier, der profesjonalitet, regional betydning og økonomisk styring er sentralt i alle ordningene. Geografi er også en faktor.

Behandlingstiden kommer til å strekke seg over jul og søkere kan forvente å få svar etter februarmøtet i hovedutvalg for kultur i 2023.