Læhkoe saemiej åålmegebiejjine! Samefolkets dag!

Samenes nasjonaldag 6. februar ble blant annet markert med filmvisninger, festmiddag og gudstjeneste i Hamar Domkirke.

Klikk for stort bilde Mostphotos Mange kjenner til historien om samekvinnen Snøfrid som giftet seg med Harald Hårfagre og ifølge de norske kongesagaene ble stammor til den norske kongeslekten.

Like kjent er det kanskje ikke at Innlandet også har et eget samisk reinbeitedistrikt i Engerdal? Det heter Svahken sitje / Elgå reinbeitedistrikt. Distriktet ligger øst for innsjøen Femunden og er det sørligste området for samisk reindrift i Norge.

Innbyggere med samiske røtter

I tillegg til sørsamene i Engerdal har Innlandet mange innbyggere med samiske røtter. Mjøsa og omegn sameforening  jobber aktivt med samisk språkopplæring, duodji og formidling av samisk kulturhistorie.

Samisk utvalg, Hamar bispedømmeråd og Hamar menighet markerer samenes nasjonaldag 6. februar - Klikk for stort bildeSamisk utvalg, Hamar bispedømmeråd, Hamar menighet og fylkesordfører Even Aleksander Hagen markerer samenes nasjonaldag 6. februar Monika Sokol-Rudowska Samisk kultur på museum

ANNO museum har utviklet et permanent sørsamisk formidlingsopplegg ved Glomdalsmuseet i Elverum og Blokkodden villmarks-museum i Engerdal.

I Femundsområdet har samene drevet tradisjonell reindrift i vel 100 år. Engerdal er den sørligste kommunen i landet med en levende samisk tradisjon.

På Blokkodden kan man se en komplett samisk vinterboplass. 

Ung joiker på turne i skolene

DKS – Den kulturelle skolesekken formidler også samisk kultur i Innlandet. I år skal Marja Mortensson trio turnere på skoler i Innlandet.

Marja Mortensson er en ung sørsamisk joiker og sanger fra Svahken Sïjte (Elgå reinbeitedistrikt) i Innlandet. Hennes sanger tar opp i seg ulike aspekter av urfolk og samisk identitet, f.eks. nærhet og betydning av miljøet, hennes kjærlighet til reindrift og hennes engasjement for beskyttelse og revitalisering av det sørsamiske språket. 

I dag er det under 500 mennesker som snakker sørsamisk.

Avtale med sametinget

Innlandet fylkeskommune har et eget ansvar for å følge opp det sørsamiske miljøet. Det er beskrevet i samarbeidsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og Sametinget.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen kom inn på denne avtalen da han holdt tale for dagen under arrangementet på Ynglingen (KFUK-KFUM-huset) i etterkant av den samiskpregede gudstjenesten i Hamar domkirke.

–  En samarbeidsavtale forplikter, og innsats og oppfølgning av sørsamiske forhold skal være en integrert og naturlig del av fylkeskommunens virksomhet. Denne avtalen skal bidra til utvikling i det sørsamiske området i samsvar med nasjonal samepolitikk og internasjonale forpliktelser, sa han og la til:

– Fylkeskommunen skal sørge for kompetanse i samisk språk og kultur, både innenfor egen administrasjon og innenfor de tjenester vi har ansvar for. Videregående skoler er fylkeskommunens ansvar, og det er viktig at elevene som har krav på det, tilbys samiskopplæring. Vi må også jobbe for at alle elever i videregående opplæring i Innlandet får grunnleggende kjennskap til samisk historie, kultur og samfunnsliv.

Tekst: Marius Græsby / Tone Kolaas