Fylkeskulturkonferansen 2023

Fylkeskulturkonferansen 2023 var 31. oktober–1. november 2023 på Hamar! Tema var drivkraft.

Fylkeskulturkonferansen 31. oktober–1. november 2023  - Klikk for stort bilde

Drivkraft

Energien, krafta og motivasjonen som driv oss framover – kvar kjem den frå? Og kva skal til? 

For nokre handlar drivkraft om det ytre, for andre om det indre. Nokon skildrar det som ein eldfull energi og brennande hjarte. Andre som tilrettelegging, infrastruktur og målretta insentivordningar. Det eine utelukkar ikkje det andre, og kanskje begge er både rett og naudsynt. 

Vi undersøkte saken. Stilte spørsmål, høyrte historiar, lærte, diskuterte og viste fram gode dømer.

Program

Deltakarar i programmet

​​​​Praktisk informasjon