Fylkeskulturkonferansen 2023

Velkomen til fylkeskulturkonferansen 31. oktober–1. november 2023 på Hamar! Tema i år er drivkraft.

Fylkeskulturkonferansen 31. oktober–1. november 2023  - Klikk for stort bilde

Drivkraft

Energien, krafta og motivasjonen som driv oss framover – kvar kjem den frå? Og kva skal til? 

For nokre handlar drivkraft om det ytre, for andre om det indre. Nokon skildrar det som ein eldfull energi og brennande hjarte. Andre som tilrettelegging, infrastruktur og målretta insentivordningar. Det eine utelukkar ikkje det andre, og kanskje begge er både rett og naudsynt. 

Vi har tenkt å undersøkje saken. Stille spørsmål, høyre historiar, lære, diskutere og vise fram gode dømer. 

Blir du med?

Gå til påmelding

Program

Tirsdag 31. oktober 

09.30                 
Kaffe og registrering

10.30 – 10.40   
Opning: Statssekretær Even Aleksander Hagen

10.40 – 11.15   
Samtale med Even Aleksander Hagen og Kurt Ole Linn, seksjonssjef Kunst og kultur. 
Moderator Rune Holme, seksjonssjef DKS. Dei tek imot spørsmål frå salen.

11.15 – 11.30   
Pause

11.30 – 11.40   
Kunstinnslag: 
Dancing in the Wild – Jon Ole Olstad

11.40 – 12.25   
Mangfaldige møter – på date med kulturen

12.25 – 13.00   
TBA

13.00 – 14.00   
Lunsj

14.00 – 14.45   
Drivkraft med Vegard Larsen, programleiar for Drivkraft på NRK

14.45 – 15.45   
Kva er drivkrafta til desse kunstnarane? Samtale med fire profesjonelle kunstnarar.

Samtalen vert leia av Knut Aastad Bråten

15.45 – 16.00   
Pause

16.00 – 17.00   
Mangfaldige møter – på date med kulturen

17.00  - 17.30   
Nr. 1 på kulturindeksen – Flaks eller strategisk? Morten Tøndel, Kultursjef Røros

17.30                 
Pause fram til middag

19.30                 
Festmiddag

Onsdag 1. november

09.10 – 09.45   
Med kaos som drivkraft, Maja Leonardsen Musum

09.45 – 10.15   
Kulturen si rolle i samfunnet, Knut Storberget

Har kultur betydning for attraktivitet, bulyst og samfunnsutvikling?

10.15 – 10.30   
Pause

10:45 – 11:15   
Presentasjonar til samtalen attraktivitet og samfunnsutvikling

10.45 – 10.55   
Olav Brostrup Müller, kultursjef Lillehammer

10.55 – 11.05   
Ellen Engh, kulturkonsulent Folldal

11.05 – 11.15   
TBA

11.15 – 11.30   
Pause

11.30 -  12:10   
Samtale: Attraktivitet og samfunnsutvikling.
Moderator: Jon Kristiansen

12.10 – 12.45   
Frå lokale galningar til nasjonale humoristar – med alvor.
Urbane Totninger med Seriøst firma AS
Gustav Nilsen og Thomas Nyland

12.45                 
Avslutning

13.00                 
Lunsj

 

Deltakarar i programmet

​​​Praktisk informasjon