Vil frede Lillehammer brygge

Varsel om oppstart av fredningssak for Lillehammer brygge. Frist for innspill er 26. juni 2023. 

Fredning av Lillehammer brygge og  tilhørende bygg - Klikk for stort bildeFredning av Lillehammer brygge og tilhørende bygg Arnt Magne Haugen Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) §§ 15 og 19 varsler Innlandet fylkeskommune oppstart av fredningssak for Lillehammer brygge, gnr/bnr 200/120, 200/321, og deler av 200/65, i Lillehammer kommune.

Nasjonalt viktig kulturmiljø

Lillehammer brygge, også kalt Kopparberget, har i flere hundre år vært en hovedferdselsåre for varer til og fra Kristiania/ Mjøsdistriktet og Lillehammer/Gudbrandsdalen.

Fylkeskommunen vil frede området som la grunnlaget for utviklingen av Lillehammer by. Lillehammer brygge er et nasjonalt viktig kulturmiljø.

Fredningen av bryggeområdet vil bidra til å sikre et verdifullt kulturmiljø som viser utviklingen av hele regionen, den tekniske utviklingen av kommunikasjonene, og den store betydningen disse har hatt for samfunnsutviklingen.

Har du innspill?

Frist for innspill/merknader er mandag 26. juni 2023. 

Hvor skal merknader sendes?

Du kan sende ditt innspill til Innlandet fylkeskommune
på e-post til post@innlandetfylke.no

eller per post til:

Innlandet fylkeskommune,
Postboks 4404 Bedriftsenteret,
2325 Hamar

En revolusjon for ulike transportmidler

Før jernbanene og andre motoriserte kjøretøy var påtenkt skjedde frakt av folk og gods sjøveien. Langs Mjøsa kom båtene oppover mot Lillehammer, men her kom de ikke lenger. Lågen var ikke seilbar, så alt av gods måtte lastes om. Det gjorde Kopparberget til et sentralt omlastningspunkt. 

Utviklinga av bryggemiljøet skjøt fart fra 1840-tallet. I årene etterpå ble det oppført flere pakkhus og brygger. Samtidig skjedde det en kommunikasjonsrevolusjon. Det kom dampbåter og den nye hovedbanen mellom hovedstaden og Eidsvoll sørget for effektiv vare-, post- og personflyt i nord/sør-aksen. Dette la grunnlaget for folketallsøkning og utviklingen av Lillehammer og regionen.

I dag preges bryggemiljøet spesielt av det eneste gjenværende pakkhuset, Thorstadbua, fra 1857. Det er en steinmurt lagerbygning som er den eneste av sitt slag i Innlandet. 

Omfanget av fredningen

Hele fredningen omfatter flere bygninger og anlegg som til sammen utgjør kulturmiljøet Lillehammer brygge. Blant dem er Skibladnerbrygga, Vikenbrygga, Steinbrygga, ekspedisjonshuset og Thorstadbua. 

Artikler

Thorstadbua og kulturmiljøet ved Lillehammer brygge - av Ole Tian Jarlvang (PDF, 12 MB)

Thorstadbua og kulturminneområdet på Kopperberget - En historisk oversikt - av Arne Julsrud Berg (PDF, 3 MB)

Kart

Plankart - Klikk for stort bildePlankart - forslag til fredning av Lillehammer bryggeTekst: Stefan Kaliski