Steinberg gård er ferdig freda

Badstua, det praktfulle hageanlegget og gravstedet på amtmannsgården Steinberg på Toten er nå inkludert i fredningen.  

En kvinne og em mann, overrekkelse av fredningsdiplom.  - Klikk for stort bildeTurid Kolstadløkken fra Riksantikvaren overrekker fredningsdiplomet til Hans Seierstad, leder av Toten historielag. Irene Skauen Sandodden, Innlandet fylkeskommune. Lørdag 2. september fyltes tunet på Steinberg gård. Mellom solgule og staselige gårdsbygninger virvlet det i silke, ullstakker og drakter av god gammel årgang.

Anledningen var Riksantikvarens fredning av badstua (korn- og lintørke), hagen, familiegravstedet og uteområder ellers på embetsmannsgården. Sammen med de 12 bygningene fra 1700- og 1800-tallet som ble fredet i 1924, er anlegget nå komplett.

Det var det grunn til å feire og folkefest ble det, med innslag som framkalte historisk stemning. Publikum fikk oppleve tidsriktig musikk, dans og lek. 

Weidemannsfamiliens preg på gården

Steinberg har tilhørt embetsmannsfamiliene Sommerfeldt og Weidemann. Gården ble rundt 1765 et privat lyststed for familien Sommerfeldt. Sorenskriver Lauritz Weidemann som seinere skulle bli både amtmann og en av eidsvollsmennene, overtok gården og flyttet hit med familien i 1804. De utviklet anlegget til det vi kjenner i dag.

Gamle hus, folk som danser, høstsol.  - Klikk for stort bildeUnderholdning på tunet på Steinberg gård. Irene Skauen Sandodden, Innlandet fylkeskommune.

Gårdsanlegget bevares nå i sin helhet

Utvidelsen av fredningen sikrer helheten og tidsdybden i bygningsmiljøet og kulturlandskapet rundt Steinberg gård. Gården er et et arkitektonisk og kulturhistorisk godt bevart eksempel på lyststed og seinere embetsmannsgård fra perioden 1765 - 1900.  

En kvinne og en mann i kostymer fra tidlig 1800-tall - Klikk for stort bildeAmtmann Lauritz Weidemann og hustru Ditlevine hadde for anledningen gjenoppstått fra graven og deltok i festlighetene. Irene Skauen Sandodden, Innlandet fylkeskommune.

Fire ungdommer i kostymer fra 1800-tallet.-  - Klikk for stort bildeElever fra kulturskolen dro med seg publikum i lek og moro på tunet. Irene Skauen Sandodden, Innlandet fylkeskommune.

Les mer om fredningen og Steinberg gård

Les mer om fredningen på Riksantikvarens sider. 

Fredningsforslaget er utarbeidet av Innlandet fylkeskommune i nært samarbeid med Mjøsmuseet. Sammen har vi kartlagt kilder og spor på hele eiendommen. Mye ny kunnskap har kommet fram gjennom fredningsprosessen.

Opplev Steinberg gård 

Toten historielag har eid gården siden 1934 og Steinberg er et av Mjøsmuseets flotte anlegg.