Kongevegen over Dovrefjell - åpningsmarkering

30. august blir det offisiell åpning av kongevegen mellom Dovre og Oppdal som historisk vandringsveg. 

Opplevelser langs Kongevegen over Dovrefjell.  - Klikk for stort bildeOpplevelser langs Kongevegen over Dovrefjell. Marit Johansson. Prosjektet Kongevegen over Dovrefjell inviterer til offisiell åpning av Kongevegen etterfulgt av vandring over Hjerkinnhø og konsert i Eysteinskyrkja. 

Alle er velkommen til en fjelldag med spennende veihistorie. Dovrefjell var den første fjellovergangen i Norge som fikk kjøreveg. Dette skjedde på slutten av 1600-tallet og på begynnelsen av 1700-tallet.

Nå er deler av vegen istandsatt og vi kan vandre i fotsporene til kong Fredrik 4. - den første som kom over fjellet med hest og vogn i 1704. 

Dato og klokkeslett

Dato: 30. august 

Klokkeslett: 10.00 - 16.00 

Program: 

10.00  Offisiell åpning av Kongevegen v/vegdirektør Ingrid Dahl Hovland m.fl.
            Jøroskloppa, der Kongevegen over Hjerkinnhø kommer ned til E6.

10.30 Åpningsvandring over Hjerkinnhø. Turen er 8 km med innslag underveis –
           kanskje kommer kongen!

Parkering ved Jøroskloppa, retur med buss fra Eysteinkyrkja.

14.00 Enkel servering v/Eysteinkyrkja.

15.00 Konsert i Eysteinkyrkja med Åsmund Nordstoga. Fri inngang.

Etter konserten er det buss tilbake til Jøroskloppa.

Prosjektet Kongevegen over Dovrefjell

Prosjektet startet i 2017 (med forprosjekt) og nærmer seg avslutning nå i 2023. Prosjektet har som mål å tilrettelegge Kongevegen mellom Dovre og Oppdal som en sammenhengende historisk vandringsveg. 

Verdifullt historisk veifar

I perioden fra 1820 til 1860 gikk store deler av den gamle vegen ut av bruk. Mye av den
historiske vegen ligger under dagens E6, men vi har tre lengre strekninger som har stor verdi
som historisk vegfar.

Det er strekningen fra Dovrebygda over Hardbakken til Fokstugu, strekningen over Hjerkinnhø til Jøroskloppa og Vårstigen. De gamle strekningene er istandsatt på gamlemåten med tørrmurering og rydding med håndmakt. Flere bruer er satt opp etter mal fra 1767. Vegen er merket og det er satt opp informasjonsskilt.  

Historisk vandring i storslått natur.  - Klikk for stort bildeHistorisk vandring i storslått natur. Matti Bernitz .

Kongelig veibestilling

Veibyggingen på 1600- og 1700-tallet ble utført på bestilling fra kongen og ledet av generalvegmestere. Bøndene i området ble utkalt til pliktarbeid for å bygge og
vedlikeholde vegen. De bygde stikkrenner og vegskuldre. De laget bruer og ryddet vegetasjon. Vegen ble delt inn i roder og gårdene på hver side av fjellet fikk sin strekning hvor de hadde ansvar for vedlikeholdet.

Viktige fjellstuer

Langs vegen over fjellet lå det fire fjellstuer som tok imot de reisende; Fokstugu, Hjerkinn,
Kongsvold og Drivstua. Her var det hestebytte, mat og overnatting.

Prosjektet Kongevegen over Dovrefjell – mange samarbeidspartnere

Statens vegvesen er prosjekteier og Innlandet fylkeskommune har vært samarbeidspartner sammen med Trøndelag fylkeskommune, Dovre kommune, Oppdal kommune, Pilegrimssenter Dovrefjell, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Gudbrandsdalsmusea og Riksantikvaren. 

Den blå krona har også vært prosjektets logo.  - Klikk for stort bildeDen blå krona har også vært prosjektets logo. Matti Bernitz .