Granum gård under 2. verdenskrig

Lokal mobilisering for krigsminner, forsoning og nyanserte fortellinger fra okkupasjonsårene i Søndre Land.

Granum gård, både pensjonat og krigsminne.  - Klikk for stort bildeGranum gård, både pensjonat og krigsminne. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune. Søndag 11. juni kunne ordfører Anne Hagenborg i Søndre Land kommune klippe båndet og erklære krigsminnestien på Granum gård og pensjonat for åpnet.

Nå kan interesserte ta turen til Granum gård, og følge stien med informasjonsplakater som går til det tyske  bunkersanlegget.   

Her har eierne av gården, Marianne Konow og Lars Harald Weydahl skapt en arena for refleksjon og fordyping i historier fra krigsårene, som også kan gi grunnlag for forsoning.  

Marianne Konow og Lars Harald Weydahl har lagt ned en stor innsats for å sikre og formidle krigsminnene på Granum.  - Klikk for stort bildeMarianne Konow og Lars Harald Weydahl har lagt ned en stor innsats for å sikre og formidle krigsminnene på Granum. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune.

Ordfører Anne Hagenborg åpnet krigsminnestien på Granum.  - Klikk for stort bildeOrdfører Anne Hagenborg åpnet krigsminnestien på Granum. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune.

Okkupert av tyskerne

Under 2. verdenskrig ble Granum okkupert av tyskerne, som bygde observasjonstårn, anla en lyttepost og bunkersanlegg med mannskapsbrakke. Samtidig gikk gårdslivet sin gang. Her foregikk det også motstandskamp og mot slutten av krigen kom det flyktninger som var evakuert fra Finnmark.

Dagene og årene fra 1940 – 45 var kaotisk, framtiden uforutsigbar og uoversiktlig for menneskene som opplevde det. I dag er historien filtrert, fortalt mange ganger, det finnes grunnfortellinger om helter, venner og fiender. Men det finnes også historier som fortsatt ikke er så kjent. Som historien på Granum der menneskene trer fram; møtene, dilemmaene og å måtte leve hverdager med fienden. Respekt og fellesskap kan oppstå på tvers av ideologier og fiendebilder. 

Langs stien til det tyske anlegget fortelles historien.  - Klikk for stort bildeLangs stien til det tyske anlegget fortelles historien. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune.

Anna Jorunn (Lillemor) Hansen opplevde krigsårene på Granum som liten jente.  - Klikk for stort bildeAnna Jorunn (Lillemor) Hansen opplevde krigsårene på Granum som liten jente. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune.

Hva er det vi velger å ta vare på?

Det tyske anlegget på Granum er også registrert og lagt inn i den nasjonale kulturminnedatabasen. For nå så lenge etter krigsårene, med nye generasjoner som ikke har opplevd krigen, omformes de fysiske restene etter krigen: de blir kulturminner. Hva er det vi velger å ta vare på? Eierne på Granum har valgt kompleksiteten og å ta med også konfliktfylt historie. 

Verdiskapningsmidler fra Riksantikvaren

For det tyske anlegget på Granum hastet det med sikring og å få stanset forfallet. Prosjektet «Granum gård, forsoningshistorie og krigsminne» var et av tre lokale verdiskapningsprosjekter i Innlandet som fikk støtte fra Riksantikvaren i 2020.

For fylkeskommunen var lokalt engasjement, forankring og mobilisering en viktig begrunnelse for å søke midler på vegne av prosjektet.