Bygningsvernrådgivere

Eiere av freda og verneverdige hus kan få gratis råd og hjelp. 

Privatpersoner og kommuner kan få gratis hjelp av bygningsvernrådgivere i sin region i spørsmål som gjelder freda og verneverdige bygninger.

Det er bygningsvernrådgivere i de fleste regionene i Innlandet, det gjenstår to regioner i tidligere Hedmark. Vi arbeider for å få på plass de siste regionene (Sør-Østerdal og Hamar).  

I Kongsvingerregionen har eiere og kommuner anledning til å benytte seg av bygningsvernrådgiver, men som en betalt tjeneste. Nærmere informasjon ved bygningsvernrådgiver Hans Jonsson. Kontaktinformasjon nederst i saken. 

Hva kan du få hjelp til?

Bygningsvernrådgiverne gir et gratis dagsverk til privatpersoner og kommuner som trenger hjelp til freda og verneverdige bygninger. 

  • Rådgiveren kan lage tilstandsvurdering til bruk i søknader om tilskudd. 
  • Du kan få råd om istandsetting, forslag til tiltak, hvordan tiltak kan gjennomføres og hva som haster mest for å ta vare på bygninger. 

Toten og Gjøvik

Ole Tian Jarlvang, Mjøsmuseet

Gran og Land

Lars Stålegård, Randsfjordmuseene

Valdres

Odd Arne Rudi, Valdresmusea

Gudbrandsdalen og Ottadalen

Håvard Syse, Gudbrandsdalmusea

Lillehammer, Gausdal og Øyer

Jørn Ulven, Maihaugen

Nord-Østerdalen

Staffan Andersson, Musea i Nord-Østerdalen

Kongsvinger 

Hans Johnsson, Eidskog museum

Fem bygningsvernrådgivere utenfor et verneverdig hus.  - Klikk for stort bildeBygningsvernrådgiverne i Innlandet bidrar med hjelp og gode råd til eiere. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.