Bygningsvernrådgivere

Eiere av freda og verneverdige hus kan få gratis råd og hjelp. 

Privatpersoner og kommuner kan få gratis hjelp av bygningsvernrådgivere i sin region i spørsmål som gjelder freda og verneverdige bygninger.

Det er bygningsvernrådgivere i de fleste regionene i Innlandet, det gjenstår to regioner i tidligere Hedmark. Vi arbeider for å få på plass de siste regionene (Sør-Østerdal og Hamar).  

Hva kan du få hjelp til?

Bygningsvernrådgiverne gir et gratis dagsverk til privatpersoner og kommuner som trenger hjelp til freda og verneverdige bygninger. 

  • Rådgiveren kan lage tilstandsvurdering til bruk i søknader om tilskudd. 
  • Du kan få råd om istandsetting, forslag til tiltak, hvordan tiltak kan gjennomføres og hva som haster mest for å ta vare på bygninger. 

Toten og Gjøvik: 

  • Ole Tian Jarlvang, Mjøsmuseet

Gran og Land: 

  • Lars Stålegård, Randsfjordmuseene

Valdres: 

Gudbrandsdalen og Ottadalen: 

Lillehammer, Gausdal og Øyer: 

Nord-Østerdalen:

Kongsvinger: 

  

Bygningsvernrådgiverne i Innlandet bidrar med hjelp og gode råd til eiere.  - Klikk for stort bildeundefined Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.