Bygningsvernrådgivere

Eiere av freda og verneverdige hus i tidligere Oppland og Nord-Østerdalen i tidligere Hedmark kan få gratis råd og hjelp. Vi arbeider for tilsvarende ordning for resten av tidligere Hedmark. 

Privatpersoner og kommuner kan få gratis hjelp av bygningsvernrådgivere i sin region i spørsmål som gjelder freda og verneverdige bygninger.

Foreløpig gjelder dette for regioner i tidligere Oppland og Nord-Østerdalen i tidligere Hedmark. Vi arbeider for å få i stand en rådgivingstjeneste for bygningsvern i hele tidligere Hedmark. Kongsvinger er neste planlagte region. Bygningsvernrådgivere i tidligere Hedmark tilknyttes Anno museum.  

Hva kan du få hjelp til?

Bygningsvernrådgiverne gir et gratis dagsverk til privatpersoner og kommuner som trenger hjelp til freda og verneverdige bygninger. 

  • Rådgiveren kan lage tilstandsvurdering til bruk i søknader om tilskudd. 
  • Du kan få råd om istandsetting, forslag til tiltak, hvordan tiltak kan gjennomføres og hva som haster mest for å ta vare på bygninger. 

Oppland

Eiere som bor i tidligere Oppland kan ta kontakt med bygningsvernrådgivere i sin region: 

Eiere på Toten og i Gjøvik kan kontakte: 

Eiere på Gran og i Land kan kontakte: 

Eiere i Valdres kan kontakte: 

Eiere i Gudbrandsdalen og Ottadalen kan kontakte: 

Eiere i Lillehammer, Gausdal og Øyer kan kontakte: 

Hedmark

Vi arbeider for å få på plass en rådgivertjeneste for bygningsvern i hele tidligere Hedmark også. Nord-Østerdalen er første region hvor rådgiver er på plass. 

Eiere i Nord-Østerdalen kan kontakte:

  Kontaktinformasjon for flere regioner i tidligere Hedmark kommer når dette er på plass. 

Bygningsvernrådgiverne i Innlandet bidrar med hjelp og gode råd til eiere.  - Klikk for stort bildeBygningsvernrådgiverne i Innlandet bidrar med hjelp og gode råd til eiere. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Til toppen