Tiltak i vassdrag etter «Hans»

Hvordan rydde opp uten å bryte lakse- og innlandsfiskeloven? 

Laks som  hopper. - Klikk for stort bilde Pixabay I etterkant av ekstremværet «Hans» er det et stort behov for opprydding og istandsetting. Mange av disse tiltakene vil berøre vassdrag. 

Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet har derfor sendt en kort veileder til kommunene.  Dette er gjort for å tilby en rask og smidig saksbehandling, samtidig som vassdragsmiljøet og de nødvendige lovavklaringene ivaretas.

Dette gjelder mer varige tiltak nå som akuttfasen er over. 

Fysiske tiltak er søknadspliktige

Fysiske tiltak i vassdrag er søknadspliktige etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Dette
gjelder også tiltak som gjennomføres i forbindelse med oppryddingen etter «Hans», nå som
akuttfasen er over og krisetiltak skal erstattes av permanente tiltak. 

Når man skal planlegge for et tiltak som skal stå seg over tid, er det er viktig å gjennomføre disse slik at de ikke medfører langvarig skade på fisk og andre ferskvannsorganismer.

Forventer mange søknader

Vi forventer et stort antall saker i tida som kommer, og håper denne veilederen kan klargjøre og forenkle prosessen som kommuner og andre skal ha med lovavklaring av vassdragstiltak.

Veilder for fysiske tiltak i vassdrag etter «Hans»