Kraftløftet Innlandet lanseres 3. november

LO, NHO og Olje- og energidepartementet har igangsatt den nasjonale satsingen Kraftløftet. 

Grønn eng med kraflinje og vindmøller. - Klikk for stort bilde

Nå lanseres rapporten for Kraftløftet Innlandet. 

Hovedresultatene presenteres i Raufoss industripark. Arrangementet er åpent for alle, men har et begrenset antall plasser.

Tid: fredag 3. november kl. 10:00-12:00
Sted: Raufoss industripark, bygg 5, Kortosvegen 20

Meld deg på Kraftløftet her

Under lanseringen svarer vi på:

  • Hvordan kan Innlandssamfunnet mobilisere til økt kraftproduksjon og energieffektivisering?
  • Hvilke er de unike mulighetene og barrierene i Innlandet?
  • Hvilke tiltak må vi iverksette for å sikre nok tilgang på fornybar kraft og nett?
  • Slik jobber vi videre!

Agenda

09.30 Kaffe og registrering

10.00 Velkommen

Behovet for et kraftløft v/ LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Anniken Haugli, viseadministrerende direktør i NHO.

Anbefalinger for Innlandet/v Iver Erling Støen, LO Innlandet og Jon Kristiansen, NHO Innlandet.

Rapportpresentasjon v/ Gorm Lunde i Thema Consulting.

Presentasjon av case - Energeia, Kongsvingerregionen, Digloo og Eidsiva.

Hvilke unike barrierer er det i Innlandet - og hva gjør nettselskapene med det? v/Erlend Fitje i Elvia og Caroline Kristiansen i Statnett. 

Dialogsamtale med fylkesordfører Thomas Breen, assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen og Erlend Fitje i Elvia. Samtalen ledes av redaktør i OA, Erik Sønstelie.

12.00 Avslutning, lett lunsj og tid for intervjuer

Mulighet for bedriftsbesøk

Etter dette er det mulighet for bedriftsbesøk hos Raufoss Technology og feltbesøk på Skyberg trafo (begrenset antall plasser).

Velkommen!