Innlandet blir klimatilpasning-region

Fylkeskommunen signerer avtale med EU om å støtte opp under arbeidet med klimatilpasning i Europa. 

Flom i Gudbrandsdalslågen - Klikk for stort bildeAvtalen er en intensjonserklæring om å satse på forskning og innovasjon i overgangen til et samfunn hvor klimaet allerede er i endring. 

- Med dette ønsker vi å være en tydelig partner og støttespiller for europeiske regioner og EUs institusjoner, som jobber for at vi kan leve gode liv også i framtida, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Hva betyr det for oss?

For Innlandet vil denne erklæringen være en posisjonering som kan gi tilgang til europeiske forsknings- og innovasjonsnettverk innenfor samfunnsoppdraget klimatilpasning. 

- Gjøvik kommune har også signert erklæringen, som viser at vår region mener alvor i dette viktige arbeidet, sier Hagen videre. 

Hvorfor Innlandet?

Innlandet fylkeskommune har over flere år deltatt i store europeiske forsknings- og innovasjonsprosjekter innen klimatilpasning.

- Dette er en av faktorene som gjør at vi har fått invitasjon til å signere denne erklæringen. Samtidig er Innlandet en region som merker klimaendringene svært godt på kroppen, noe de ødeleggende flommene i Gudbrandsdalen i 2011 og 2013 er eksempler på, sier senior EU-rådgiver for Næring og internasjonalt samarbeid, Turid Wulff Knutsen.  

Bakgrunn 

EUs samfunnsutfordringer, eller Missions, er Europakommisjonens satsing for å takle de største utfordringene i Europa. Det handler om å lykkes med såkalte «månelandinger» på alt fra kreft, sunne hav og klimanøytrale byer, til klimatilpasning.

Samfunnsoppdragene hører til under Horisont Europa, og Norge deltar derfor på lik linje som andre medlemsland. Du kan lese mer om samfunnsoppdragene her.

Her kan du lese om hvordan Innlandet fylkeskommune har utviklet et VR-produkt knyttet til naturbaserte løsninger/klimatilpasninger.