Følg rådene til elgen Hans for å unngå viltpåkjørsler

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute?

I en ny animasjonsfilm har elgen Hans gode råd til bilister som kjører på hjortevilt. Se video nederst i saken. - Klikk for stort bildeI en ny animasjonsfilm har elgen Hans gode råd til bilister som kjører på hjortevilt. Se video nederst i saken. Skjermdump/Klipp og Lim Det vil gjerne elgen Hans fortelle deg!

Desember, januar og februar er månedene med flest viltpåkjørsler, og Innlandet topper fylkesstatistikken.

Derfor har Innlandet fylkeskommune, Trygg Trafikk og Vilt og trafikk laget en animasjonsfilm om viltpåkjørsler.

Vær ekstra aktsom

– Vi er nå inne i hovedsesongen for viltpåkjørsler der hjorteviltet trekker ned i lavlandet, sier rådgiver Mari Garmo Jacobsen på seksjon for Klima, miljø og naturmangfold i Innlandet fylkeskommune.

– Desember, januar og februar er hovedsesongen for viltpåkjørsler, sier Mari Jacobsen Garmo. - Klikk for stort bilde– Desember, januar og februar er hovedsesongen for viltpåkjørsler, sier Mari Jacobsen Garmo. Privat – I lavlandet er det mindre snømengder, og dyrene oppsøker saltede veger for å slikke salt. I tillegg er det mørkt store deler av døgnet, noe som gjør det ekstra vanskelig for bilistene å se dyrene når de skal krysse veien.

I denne perioden er det ekstra viktig at man følger med på vegen og kantsonene og senker farten.

Det er også viktig å melde ifra så raskt som mulig dersom ulykken inntreffer.

Ha et viltbånd i bilen

Hjortevilt går sjelden alene om vinteren, derfor bør man være oppmerksom på at det kan komme flere dyr etter hverandre.

Det er lurt å ha et viltbånd i bilen, i tilfelle man må merke ulykkesstedet slik at politi og letemannskap kan se hvor ulykken inntraff. Et slikt viltbånd kan hentes i resepsjonen til Innlandet fylkeskommune.

Det er også viktig å bli på ulykkesstedet til politi eller viltnemnd kommer, uavhengig av om man har fått merket ulykkesstedet eller ikke.

Slik reduserer du risikoen for viltpåkjørsler:

  • Beveg blikket.
  • Kjør litt saktere.

Dette gjør du om uhellet er ute:

  • Sikre ulykkesstedet og merk med viltbånd.
  • Ring 02800 og gi beskjed.

Vil redusere antall viltpåkjørsler

Flere tusen hjortevilt blir påkjørt hvert år.

Forum for vilt og trafikk i Innlandet er et tverrsektorielt forum hvor hovedmålet er å redusere antall ulykker der hjortevilt er innblandet langs veg og jernbane i Innlandet.

Et ledd i formidlingen av informasjon om viltpåkjørsler er animasjonsfilmen som animasjonsfirmaet Klipp og Lim har laget for Trygg Trafikk og Innlandet fylkeskommune.