12 tiltak får vassdragsmidler

Tilrettelegging for fiske og videreutvikling av badeplass er to tiltak som får vassdragsmidler fra fylkeskommunen.

Mann som fisker fra båt i en innsjø  - Klikk for stort bildeMann som fisker fra båt i en innsjø Mostphotos Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg tirsdag.

Midlene som fordeles gjennom tilskuddsordningen for vassdragsmidler skal gå til tiltak som er rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Både offentlige aktører, privatpersoner og lag og foreninger kan søke.

For 2023 kom det inn 12 søknader, og alle tiltakene det er søkt om, får penger.

Les sakspapirene PS 57/2023

Disse får vassdragsmidler

Fylkeskommunale vassdragsmidler 2023
Søker Tiltak Tildeling i kroner
Tolga kommune Naturrestaurering i Hola elv 50 000
Sølensjøen Lotteierlag SA Tilrettelegging av brygge ved Gravnesbekken med båtutkjøring 50 000
Naturvernforbundet Vassdragstreff i Elgå 10 000
Handelsstedet Aasheims venner Rehabilitering av støttemur mot Storsjøen 50 000
Stor-Elvdal kommune Videreutvikling av Kjemsjøen friluftsområde og badeplass 50 000
Trysil Fellesforening for jakt og fiske Tilrettelegging for fiske ved Ørsjøen/Ljøravassdraget 40 000
Mjøsa båtforbund Vedlikeholde merkingen av Mjøsa og Vorma 40 000
Rud Vel Rehabilitering av Dambrua ved Brutjernet 40 000
Landbrukskontoret for Våler og Åsnes Restaurering av Kynndammen i Åsnes 50 000
Håbys Finnskogsopplevelser Informasjon om historien om Brødbølfoss kraftverk og vassdragets historie fra Kvantorp til Arvika 20 000
Weistad AS Gapahuk og bålplass ved Sjobakken ved Sjoa elv 50 000
Lyngstrand Camping Videreutvikling av arealene ned mot Randsfjorden 50 000