Vil styrke ung arrangørkompetanse

Innlandet fylkeskommune og Lillehammer Olympic Legacy Sport Center har nylig inngått en samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen ble signert 12. september. Fra venstre seksjonssjef for idrett i Innlandet fylkeskommune Ragnhild Sveen, prosjektkoordinator i LOLSC  Madeleine Hermansen og daglig leder i LOLSC Per Erik Mæhlum.  - Klikk for stort bildeSamarbeidsavtalen ble signert 12. september. Fra venstre seksjonssjef for idrett i Innlandet fylkeskommune Ragnhild Sveen, prosjektkoordinator i LOLSC Madeleine Hermansen og daglig leder i LOLSC Per Erik Mæhlum. Leila Øvreseth Barn og unge er et av innsatsområdene i Kulturstrategi for Innlandet 2022 – 2026, der det er satt av midler til helhetlig satsing på arrangørkompetanse.

– Vi ønsker å utvikle unge ledere og unge arrangører i Innlandet som skal få mulighet til å være med å arrangere store mesterskap og kulturarrangement. Hensikten er å utvikle nye ledere, i tillegg vil dette styrke frivilligheten i Innlandet, forteller seksjonssjef for idrett i Innlandet fylkeskommune, Ragnhild Sveen.

NM på ski og NM-veka 

Valget falt på NM på ski og NM-veka vinteren 2024.

– Vi ønsker å rekruttere unge ledere fra både høgskolen og i nærliggende idrettslag, som kan ha ønsker om å få kompetanse på å arrangere store idrettsarrangementer, sier Sveen videre.

– Det pågår en parallell prosess knyttet til kulturarrangement, legger hun til. 

Forvalter arven etter Ungdoms-OL

Daglig leder Per Erik Mæhlum og Madeleine Hermansen Staavi fra Lillehammer Olympic Legacy Sport Center (LOLSC) er engasjert som prosjektkoordinatorer.

– Vi forvalter arven etter Ungdoms-OL i 2016. Da var det veldig fokus på unge utøvere, unge trenere og unge ledere. Dette prosjektet er veldig fin forlengelse av det, at vi skal plukke ut og utvikle talentfulle unge ledere i regionen. De unge lederne får en egen mentor som skal gjøre dem trygge i rollen og gi gode muligheter for kompetanseoverføring, sier Mæhlum.

Spennende og viktige roller

Deltakerne får være med i alle faser knyttet til NM-veka og NM på ski. Det gjelder alt fra planlegging og gjennomføring til evaluering i etterkant.

– Det er viktig å få en god læringsprosess. De unge lederne skal få en spennende og viktig rolle i arrangementene. Vi skal også følge dem opp en periode i etterkant og sørge for at de får brukt sin kompetanse innen idrettsarrangement framover også, sier Mæhlum.

Bærekraft står sentralt

Gjennom hele prosjektet skal sosial-, klima- /miljømessig og økonomisk bærekraft i arrangementene stå sentralt. Deltakerne i prosjektet vil derfor få kunnskap om hva som er gjort tidligere, og ikke minst bli utfordret til å komme med innspill på hva som kan gjøre framtidas arrangementer mer bærekraftige.

Innlandet fylkeskommune har bevilga 400 000 kroner i 2023 og 2024 til prosjektet.

– Vi ønsker ikke at dette skal bli et engangstilfelle. Nå skal vi gjøre oss noen erfaringer og det kommer arrangementer senere. Politikerne har satt av midler til denne type tiltak framover også, avslutter Sveen.