Penger til ski og ballett

Fylkesutvalget gir penger til Raw Air, ski-NM på Tolga og en internasjonal ballettkonkurranse.

To par føtter i ballettsko som står på tå. - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune World Ballett Grand Prix 2023 skal arrangeres i Hamar kulturhus i juli 2023. Det er en internasjonal ballettkonkurranse for unge i alderen 8-21 år.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud skriver i sin vurdering at arrangementet vil kunne ha en verdi for talentutvikling og at det vil bidra til å løfte Hamarregionen og Innlandet som en viktig arena for dans og scenekunst.

Forslag om doblet sum

Inger Torun Klosbøle (Ap) fremmet et alternativt forslag om å bevilge 400 000 kroner, noe som er en dobling av summen i fylkeskommunedirektørens innstilling.

- Dette er en veldig positiv sak for hele Innlandet, det at vi kan få landet et så stort arrangement i Innlandet og Hamar. For framtida vil det være viktig å synliggjøre at dette vil vi satse på, sa hun.

Det alternative forslaget fra Ap ble vedtatt med 14 mot 1 stemme. Truls Gihlemoen (FrP) stemte for fylkeskommunedirektørens innstilling.

Les sakspapirene PS 31/2023

Raw Air 2023

Lillehammer Olympiapark får 300 000 kroner til gjennomføring av Raw Air 2023 13.–16. mars. Tilskuddet skal gå til utgifter knyttet til å engasjere frivillige og nøkkelpersonell.

Skihoppingskonkurransen arrangeres i Holmenkollen og Vikersund i tillegg til Lillehammer. Det er konkurranser både for menn og kvinner.

– Raw Air har fått en betydelig plass i det internasjonale hoppmiljøet som en viktig turnering og bidrar til økt oppmerksomhet om hoppsporten i Norge. Arrangementet kan bidra til ringvirkninger i regionen for reiseliv, næringsutvikling og bostedsattraktivitet, skriver fylkeskommunedirektøren i sin vurdering.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 29/2023

NM på ski

Tolga idrettslag får 350 000 kroner for å gjennomføre NM på ski, del 2. Arrangementet foregår i månedsskiftet mars–april.

Arrangøren forventer rundt 800 deltakere i tillegg til et stort antall ledere og trenere.

Fylkeskommunedirektøren mener store arrangementer som NM på ski har stor betydning for Innlandet som en attraktiv arrangementsregion og som bidragsyter til levende lokalsamfunn.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 30/2023