Kartlegging av friluftsområder sikrer natur

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet en rapport med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i fylket.

Sluttrapport kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder for Hedmark/Oppland/Innlandet fylkeskommune 2014-2021 (PDF, 2 MB)

Viktig for kommunene

Klikk for stort bilde Mostphotos Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.

Metoden bidrar til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

34 av 46 kommuner i Innlandet har deltatt

Innlandet fylkeskommune ønsker å følge opp arbeidet ved sende ut en oppfordring til kommunene som har gjennomført en slik kartlegging om å ha en gjennomgang og rullering av disse område-kartleggingene jevnlig.

- Fylkeskommunen vil sende ut brev i løpet av våren 2022 til kommunene som ikke har gjennomført kartlegging ennå, og oppfordre dem til å gjøre det, forteller Kari Nilssen, leder av seksjon for Idrett i Innlandet fylkeskommune.

Arealer for friluftsliv må inn i kommunenes planarbeid

- Målet er å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet og sikre grønnstrukturen, marka og kulturlandskapet slik at dette også er tilgjengelig for allment friluftsliv i fremtiden.

For å få til dette, må fylkeskommunen få vite hvor områdene er og hvilken verdi de har.

- Vi må rett og slett vurdere dem, gradere dem og begrunne hvorfor. Da kan kartleggingen inngå i kommunenes arbeider med kommuneplaner, areal og tiltaksplanlegging og friluftsområdene ivaretas for ettertiden, avslutter Kari Nilssen.