Dagsturhytta på Otta er åpna

Sel kommune er først ut i rekka av dagsturhytter i Innlandet.

null - Klikk for stort bildeDet er nydelig utsikt over Otta der dagsturhytta er plassert. Dagsturhytta er plassert på Mikkelykkja med storslagen utsikt over Otta og dalen.

Ønsker å legge til rette

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) klipte snora i fint haustvær foran cirka 45 frammøtte som tok turen opp i dag. 

- Vi ønsker å legge til rette for innbyggerne våre. Det skal være godt å leve her, både for de som bor her fast og deltidsinnbyggerne våre. Det er også i tråd med satsingsområdene våre på inkludering, innovasjon og en god infrastruktur, sa Hagen i sin åpningstale.

- Gjennom prosjektet ønsker vi å fremme nærfriluftslivet og en god folkehelse ved å skape nye møteplasser i lokalmiljøet.

Fakta om Dagsturhytta Innlandet

  • Prosjektet Dagsturhytta Innlandet er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark, Innlandet fylkeskommune, kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere. 
  • Ideen kommer fra tidligere Sogn og Fjordane fylke og erfaringene derifra er at dagsturhyttene er godt besøkt og har skapt stort engasjement i lokalmiljøet.
  • Formålet med prosjektet er å stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.
  • Dagsturhytta Innlandet skal skape møteplasser og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.
  • Målsetting om 46 dagsturhytter, én i hver kommune i Innlandet, innen 2025.
  • Dagsturhytta har en kostnadsramme på 750 000 kroner (eks. mva.) per hytte.
  • Kommunene stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta, i tillegg til å betale en liten egenandel.
  • Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 14,3 millioner kroner til prosjektet. Det innebærer en finansiering på 300 000 kroner per hytte. I tillegg kan det søkes om spillemidler.
  • Innlandet fylkeskommune dekker kostnadene knyttet til prosjektleder, samt arkitekt- og anbudskonkurranse.