50 får tilskudd til friluftsaktivitet

Stolpejakt er en av aktivitetene flere søkere har fått tilskudd til.

Jente foran en stolpe med stavkirke i bakgrunnen på Maihaugen. - Klikk for stort bildeMange har søkt om og fått midler til stolpejakt. Oppland fylkeskommune/Jørgen Skaug

I tillegg til tilskudd til friluftsaktivitet, fordelte også hovedutvalg for kultur midler til tiltak i statlig sikra områder i møtet onsdag.

Formålet med disse ordningene er å bidra til at flere deltar i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv.

Friluftsaktivitet

Når det gjelder friluftsaktivitet er det DNT Finnskogen og omegn som får mest, med 130 000 kroner. De skal blant annet arrangere stolpejakt og friluftsskole.

Til sammen tildelte hovedutvalget drøyt 2 millioner kroner fordelt på 50 søkere.

Innsats rettet inn mot personer som er lite fysisk aktive, barn, unge og barnefamilier, funksjonshemmede, flyktninger og personer med innvandrerbakgrunn er prioritert.

Disse får tilskudd til friluftsaktivitet:

Friluftslivsaktivitet og tiltak i statlig sikra friluftsområder 2023
Søker Tiltak Tilskudd i kroner
DNT Finnskogen og omegn Stolpejakt i fem kommuner, FTU, friluftsskole, aktiv i 100, flere kurs 130 000
DNT Lillehammer Flere ut i friluftsliv, ulike tiltak 125 000
Hamar og Hedmarken Turistforening Friluftsleire, nærmiljøaktivitet, PåskeReBys 125 000
Valdres Friluftsråd Friluftsskoler, ung i park i Valdres 125 000
DNT Gjøvik og omegn Mersmak på naturopplevelser 120 000
Sagatun Brukerstyrt senter Friluftsliv for alle, ulike tiltak 120 000
DNT Gudbrandsdalen Turer med overnatting for barnefamilier 80 000
NJFF Hedmark Jakt- fiske og friluftsliv for alle 80 000
NJFF Oppland Opplæring i innlandsfiske 60 000
Røyskatten 4H, Odal Fylkesleir 4H med friluftsliv 60 000
Skogselskapet i Hedmark Høstings- og friluftsdager 50 000
Søndre Land Frivillighetssentral Aktiviteter 2023 50 000
4H Hedmark Friluftsliv for alle 50 000
Lillehammer o-klubb Orienteringsrelatert friluftsliv 48 000
Basecamp Os Aktivitetsuke 40 000
DNT Trysil og Engerdal Villmarksvekkua og skredkurs 40 000
Femund JFF Friluftsaktivitet 2023 40 000
Gudbrandsdal krets av NSF Gode speideraktiviteter 40 000
Vestoppland speiderkrets Friluftsaktiviteter 40 000
Hedmark krets av NSF Friluftskurs og aktivitet for ungdom 40 000
Ringsaker speidergruppe Turer i variert natur 40 000
Mjølner speidergruppe Friluftsliv til alle årstider 40 000
4H Oppland Friluftsliv i 4H 40 000
Folldal Turlag Tur til Breisjøseter 35 000
Skogselskapet i Hedmark Familien frilufts dager 30 000
Vang orienteringslag med flere Stolpejakt på Hedmarken 30 000
A-Larm org for rus og behandling Friluftslivsaktiviteter i Innlandet 25 000
Lom Friviljugsentral Ut og opplev 25 000
Friluftsgruppa HINN Lillehammer Friluftsliv for studenter 25 000
Lesjaskog grendautvalg Aktiv på Lesjaskog 25 000
Stange Røde Kors Turer og aktiviteter, inkludering 21 000
Grue speidergruppe Budor Classic 20 000
Freidig 4H Friluftsliv i 4H 15 000
Norges Astma- og allergiforbund Sykkel og klatredag 15 000
Røde Kors på Lesja RØFF 15 000
Nansen IL Stolpejakt 15 000
Rendalen IL Vintertrim og stolpejakt 15 000
Kvam IL Orienteringsrelatert friluftsliv 15 000
Folldal IL Stolpejakt 15 000
Elverum OK Stolpejakt 15 000
Vågå IL Stolpejakt 15 000
Os IL Stolpejakt 15 000
Ringebu og Fåvang tur og trimklubb Friluftlivsaktivitet 15 000
Dompe aktivitetspark Tur til Gjende 15 000
Romedal Almenning Turstilag Tur og natursti 10 000
Bjorli og Rånå Grendautvalg Tur til Rånåbue 10 000
Lesja IL Vinteraktivitet 10 000
Tormod Skilag Stolpejakt 6 000
Vestsida grendalag Friluftsdag 5 000
Birdlife Norge avd. Oppland Fugleturer 5 000

Statlig sikra friluftsområder

Denne ordningen er det bare kommuner og friluftsråd som kan søke på. I Innlandet er det 80 statlig sikra friluftsområder.

Målet med ordningen er at de som får tilskudd skal gjøre områdene lett tilgjengelige og attraktive for friluftslivsaktivitet.

Midlene kan brukes til opparbeiding av områdene, tilrettelegging og skjøtsel. Tiltak som gjør områdene mer tilgjengelige for alle brukergrupper, blir prioritert. Totalt er det 850 000 kroner som skal fordeles.

Disse får tilskudd

  • Ringsaker kommune får 600 000 kroner for å etablere møte- og undervisningsplass i Mjøsparken i Brumunddal.
  • Lillehammer kommune får 225 000 kroner til universell utforming av badeplassen Korgen på østsiden av Mjøsa.
  • Etnedal kommune får tilskudd til to tiltak. Det får 5000 kroner for å pusse opp informasjonstavla ved Lundebra. Dessuten får de 20 000 kroner til å tynne ut skogen i samme område.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 7/2023