Norsk filminstitutt satser på bibliotekene i Innlandet

Fylkesbiblioteket har fått 100 000 kroner til formidling av dataspill.

Lom folkebibliotek blir nynorsk pilotbibliotek

Biblioteket i Lom skal styrke kunnskapen om nynorskformidling i heile Innlandet.

Til toppen