Litteraturformidling

Innlandet fylkesbibliotek arbeider med litteraturformidling gjennom ulike prosjekter og i samarbeid med bibliotekene i Innlandet. 

Prosjekter og verktøy:

Kulturfondstafetten

I 2023 produserte litteraturformidlere fra hele landet videoboktips om nesten hundre ulike kulturfondtitler. Filmene er tilgjengelig for bruk på biblioteknettsider og i sosiale medier, og kan deles fra Youtubekanalen Leseforslag fra bibliotekene eller lastes ned fra Mediebanken for å deles direkte fra bibliotekets Facebook eller Instagram.  

Mer informasjon om Kulturfondstafetten finner du i kompetansebanken på bibliotekutvikling.no. Her finner du blant annet detaljerte forklaring på hvordan du laster ned filmene og lesersørvisbrosjyrer med bokbeskrivelser som kan gjenbrukes når du poster filmene i sosiale medier. 

Kulturfondstafetten er støttet av Kulturrådet, og er et samarbeidsprosjekt mellom alle fylkesbibliotekene under paraplyen Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF). 

Stafetten vil videreføres og videreutvikles i 2024 – blant annet jobber vi for at vi i løpet av året skal få på plass en bedre løsning for deling og gjenbruk. 

Målet er at disse videoboktipsene og annen tilsvarene digital formidling som produseres i bibliotekene skal kunne gjenfinnes og deles fra biblioteksystemene våre som metadata.