Vil ikke drifte bussene selv

MDG var på vippen og sørget for at fylkestinget landet på å fortsette dagens anbudsordning for busstransport.

Buss på vinterveg. - Klikk for stort bilde Innlandstrafikk Dette er i tråd med innstillingen fra hovedutvalg for samferdsel.

Det innebærer at busstilbudet fortsatt skal ut på anbud og at bussjåførene fortsatt skal være ansatt i busselskapene og ikke i fylkeskommunen.

Krav om heltidsstillinger

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet et tilleggsforslag i ti punkter til innstillingen fra hovedutvalg for samferdsel på vegne av MDG, Sp, FrP, KrF, Venstre og Høyre.

Her foreslår de blant annet en revisjon av anskaffelsesstrategien til fylkeskommunen, slik at arbeidsvilkår framgår som et konkret hensyn for anskaffelser av transporttjenester. Dette innebærer at heltidsstillinger skal være en hovedregel.

- Det dreier seg om å bruke gode rekrutteringsordninger for å ha et fortrinn i jakten på sjåfører i fremtiden. Det dreier seg om å belyse arbeidsvilkår som i dag passer godt for noen, men dårlig for andre, sa Gran.

Vil ha billigere billetter

De seks partiene vil også ha en utredning av billigere billetter for å tiltrekke seg flere passasjerer. Et eksempel på dette kan være 30-dagersbilletter til 500 kroner innenfor og på tvers av soner, noe de ber fylkeskommunedirektøren om å utrede.

Dessuten vil de at politikerne skal behandle Innlandstrafikks pris- og kommunikasjonspolitikk. Fleksible pendlerløsninger, samarbeid med reiselivet og gode bedriftsløsninger er noe av det de mener er viktig å prioritere.

Forslag om egenregi

Hans Kristian Enge (Ap) la fram et alternativt forslag på vegne av Ap, SV, Pp og Rødt om at Innlandet fylkeskommune skal drifte kollektivtransporten selv og at bussjåførene dermed blir ansatt i fylkeskommunen.

- Det er flere grunner til det. Det første er å kunne tilby kollektivtransport i hele fylket og at vi har bussjåfører i hele Innlandet som skal ha ei lønn å leve av. Det andre er lokale arbeidsplasser. Går vi for egenregi, får vi flere lokale arbeidsplasser, sa Enge.

Partifelle Bjørn Jarle Røberg-Larsen er glad for at prosessen med å vurdere kollektivtransporten ble satt i gang.

- Nå har vi fått kunnskap som vi ikke hadde da vi valgte å sette i gang prosessen. I dag flytter vi driften av kollektivtransporten i Innlandet flere skritt i riktig retning uansett utfall. Mye av det vi ville oppnå gjennom egenregi, oppnår vi også ved et forsterket anbudsregime, selv om vi mener det er bedre med egenregi, sa han.

Politisk behandling

I voteringen fikk innstillingen fra hovedutvalg for samferdsel om å fortsette med anbudsordningen flertall med 31 stemmer. 26 stemte for å innføre egenregi. Dette var representantene fra Ap, SV, Rødt og Pensjonistpartiet.

Ap, SV, Pensjonistpartiet og Rødt fremmet alternative forslag til to av punktene fremmet av de seks partiene med MDG i spissen. Dessuten fremmet de et nytt punkt 12 om trafikksikkerhet for sjåførene.

De fleste av tilleggspunktene fremmet av Johannes Wahl Gran (MDG) ble enstemmig vedtatt. På de to punktene der Ap, SV, Pensjonistpartiet og Rødt fremmet alternative forslag, ble forslaget fremmet av Gran vedtatt med 31 stemmer.

Tilleggspunktet om trafikksikkerhet ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 1/2023

Se debatten i nett-tv

Utsatt i november

Saken ble først behandlet i hovedutvalg for samferdsel og i fylkesutvalget i november. Da valgte et flertall å utsette saken.

Årsaken til dette var at de ønsket mer informasjon om forhold de mente ikke var belyst i den opprinnelige utredningen.

I februar kom saken opp på nytt i hovedutvalg for samferdsel. Da fremmet også Stormoen forslag på vegne av de samme fire partiene om at fylkeskommunen skulle overta driften av kollektivtransporten i Innlandet. Forslaget fikk fire stemmer, mens sju stemte for fylkeskommunedirektørens innstilling om å fortsette bussdriften som i dag.

Sprikende anbefalinger

Bakgrunnen for saken er at fylkestinget i april 2020 ba fylkeskommunedirektøren om å evaluere nåværende anbudsordning for kollektivtransport og dessuten utrede en mulig drift i egenregi.

Vista Analyse fikk utredningsoppdraget. Deres vurdering er at egenregi ikke vil gi bedre tjenester eller bidra til økte muligheter for regional utvikling. De mener derimot at det vil øke både kostnader og risiko for fylkeskommunen.

I tillegg til dette utredningsarbeidet, har Fagforbundet Innlandet bestilt en rapport fra Kommunekonsult. Deres samlede vurdering er at egenregi vil være å foretrekke både ut fra ønske om bedre styringsmuligheter for fylkeskommunen og lavere kostnader på sikt.

Fagforeninger vil ikke ha egenregi

Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som organiserer flest bussjåfører i Innlandet.

De mener at fylkeskommunal drift ikke nødvendigvis er løsningen for å bedre arbeidsvilkårene for sjåførene. De foreslår blant annet at fylkeskommunen må stille tydelige krav i anbudene som vil sikre flere heltidsstillinger og økt rekruttering til bransjen.