Vil gire opp den grønne veksten

Hovedutvalg for næring gir Skåppå 1,2 millioner kroner til prosjektet Grønt Gir.

Penger som vokser opp av jorda med små planter på toppen - Klikk for stort bilde Mostphotos Midlene gjelder for prosjektårene 2023 og 2024.

Formålet med prosjektet er å gire opp den grønne veksten i Gudbrandsdalen.

Videreutvikling

Grønt Gir er en videreutvikling av prosjektet Krafttak for grønn vekst, som har vært en storsatsing i Gudbrandsdalen gjennom tre år. Dette prosjektet har blant annet avdekket et behov for

  • mer kunnskap om hva bærekraft er og hvordan vi kan jobbe med det
  • hjelp til å ta bærekraftaspektet inn i bedriften
  • hjelp til å rapportere på miljødata

Prosjekt i to trinn

Skåppå kaller prosjektet en totrinns vekstakselerator. Det betyr at bedriftene ikke nødvendigvis er med på begge trinnene.

Målgrupper for trinn én er blant annet bedrifter som ikke ennå er i gang med rapportering på bærekraft og bedrifter som skal i gang med nye forretningsområder, som de vil lage bærekraftrapporter på.

Målgruppe for trinn to er blant annet bedrifter som allerede er på et visst nivå når det gjelder bærekraftarbeid og forretningsutvikling.

Krav fra EU

Gjennom prosjektet skal bedriftene få hjelp til å holde seg oppdatert på utviklingen av standarder og krav fra EU og kunnskap om hvordan dette vil påvirke virksomheter i Norge på tvers av bransjer.

Skåppå vil også hente inn kompetanse gjennom samarbeid med Varde Investeringslaug. Varde bidrar med risikokapital og kunnskap til bedrifter i Gudbrandsdalen som vil drive bærekraftig.

Politisk behandling

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud skriver i sin vurdering at prosjektet vil bidra til nyetableringer og flere arbeidsplasser innen bærekraftig næringsutvikling både i Gudbrandsdalen og Lillehammer-regionen. Han tror også prosjektet vil ha overføringsverdi til resten av fylket.

Dette var politikerne i hovedutvalg for næring enige i. De stemte enstemmig for fylkeskommunedirektørens innstilling.

Les sakspapirene PS 32/2023