Ti kulturarenaer får spillemidler

Til sammen fordelte hovedutvalg for kultur drøyt 7 millioner kroner til kulturarenaer onsdag.

Mest fikk Stiftelsen Ringebu Prestagard til driftsbygningen, med drøyt 2,4 millioner kroner. Nord-Fron kommune fikk nesten 2 millioner kroner til bypark.

Gode møteplasser

Galleri Ullinsvin - bygningen - Klikk for stort bildeGalleri Ullinsvin i Vågå får spillemidler. Frøydis Haug/Oppland fylkeskommune Denne tilskuddsordningen fordeler penger fra overskuddet til Norsk Tipping. Ordningen skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter.

Det er kun allmennyttige anlegg som får tilskudd. Det vil si at kommersielle aktører ikke kan søke.

Til sammen kom det inn 15 søknader. Fem av disse oppfylte ikke kriteriene.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 28/2023

Disse fikk spillemidler

Spillemidler kulturarena 2023
Søker Kommune Prosjekt Tildeling i kroner
Anno Kvinnemuseet Kongsvinger Heis i Rolighed kulturbygg 154 000
Galleri Ullinsvin Vågå Akustikk og maling 120 000
Lia Gård retreatsenter Rendalen Pilegrimshus 700 000
Harpefoss Hotell Sør-Fron Gangbane del to 320 000
Nord-Fron kommune Nord-Fron Bypark 1 920 000
Stiftelsen Ringebu Prestegard Ringebu Driftsbygningen Ringebu Prestegard 2 406 000
Størenslunden park Gran Størenslunden park - amfi 513 000
Fjellheim samfunnshus Tolga Ungdomsaktivitet 400 000
Midtvang grendehus Tynset Kjøkken og modernisering 364 000
Midtli grendehus Vågå Vindu, takrenner og dør 115 000