Støtter nasjonal satsing på landbruksteknologi

Klosser Innovasjon får penger til å opprette et landslag av bedrifter innenfor landbruksteknologi.

Bonde med nettbrett i åkeren - Klikk for stort bilde Mostphotos Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi 6 millioner kroner til Klosser Innovasjon for å etablere landslaget AgriFoodTech Norway. Tilskuddet fordeles over tre år, med 2 millioner kroner per år fra 2023.

Landbruksteknologi er et stort og viktig satsningsområde, både nasjonalt og internasjonalt. Et forprosjekt som ble gjennomført i 2021 viser at det er store markedsmuligheter ved å eksportere norsk landbruksteknologi.

Landslag

Målet med prosjektet er å etablere et landslag av de bedriftene med størst potensial for eksportrettet industriutvikling og verdiskapning basert på ny teknologi for jord-, skog, og havbruk.

Disse bedriftene skal få et skreddersydd tilbud fra et støtteapparat som er kompetent på blant annet eksport, innovasjon og nettverk.

Nasjonalt er det blant resultatmålene for prosjektet å få 50 utvalgte agrifoodtech-bedrifter gjennom landslagsprogrammet og at 25 av disse skal ha internasjonal suksess.

Bioøkonomistrategien

I Innlandet skal prosjektet føre til dobbelt så mange leverandører av landbruksteknologi som har eksportinntekter og en tredobling av de samlede eksportinntektene.

- Dette tiltaket vil bidra direkte til å realisere sentrale målsettinger i Innlandets biokøkonomistrategi. For Innlandet vil en satsing på landbruksteknologi også ha positiv innvirkning på regionens samlede landbruksnæring, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i sin vurdering.

Fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 29/2022

Ekstra midler til grønne prosjekter

Hovedutvalg for næring vedtok også å gi 10 millioner kroner i ekstra midler til Innovasjon Norge, Innlandet.

De ekstra midlene skal øremerkes større bærekraftige og grønne investeringsprosjekter innenfor sirkulærøkonomien.

Bakgrunnen for ekstratildelingen er at Innovasjon Norge, Innlandet har fått søknader fra flere interessante og større prosjekter innenfor sirkulærøkonomi som støtter oppunder de strategiske satsingene i Innlandet.

Siden Innovasjon Norge, Innlandet har brukt opp store deler av rammen for 2022, ber de om mer penger.

Fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 30/2022

Til toppen