Støtte til Skibladner og skogmuseet

Skibladner får ekstraordinær støtte og Norsk skogmuseum får tilskudd til utstillingen Ferskvann.

Båten Skibladner på Mjøsa - Klikk for stort bildeSkibladner får ekstra støtte på grunn av noen vanskelige år. Mostafa Pourbayat Det vedtok fylkesutvalg tirsdag.

Skibladner får 300 000 kroner som ekstraordinært bidrag for 2022 på grunn av flere vanskelige år.

Etter to år med pandemi lå alt klart for en normal sesong for Skibladner i år med et anslag på om lag 20 000 gjester. På grunn av lav vannstand måtte chartertrafikken avlyses. Deretter kom det to havarier på kort tid, og all trafikk ble avlyst for hele sesongen.

Økonomiske utfordringer

Rederiet hadde i utgangspunktet god økonomi før denne sesongen, men nå har de fått en utfordring med å klare de økonomiske forpliktelsene.

Skibladner er til reparasjon, og båten skal være klar til neste års sesong.

- Skibladner er et nasjonalt verneverdig fartøy og et ikon for Innlandet. Forvaltning og drift av skipet er viktig både for reiselivet, som attraksjon og formidlingsarena for Mjøsas samferdselshistorie, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i sin vurdering.

Saken ble enstemmig vedtatt

Les sakspapirene PS 138/2022

Utstilling om vann

Norsk skogmuseum på Elverum, som er en del av Anno museum AS, får 1 million kroner til utstillingen Ferskvann – de dyre dråpene.

Museet skal lage en ny permanent utstilling på 460 kvadratmeter. Den skal handle om livet og samspillet mellom arter i og ved ferskvann og om bærekraftig bruk og forvaltning av denne ressursen.

Fylkeskommunedirektøren mener utstillingen setter søkelyset på et viktig tema og en aktuell samfunnsutfordring.

Politisk behandling

Merete Furuberg (Sp) fremmet et alternativ forslag om å gi skogmuseet hele beløpet de søkte om, som var 1,5 millioner kroner.

Forslaget fikk seks stemmer. Dermed var det fylkeskommunedirektørens innstilling som ble vedtatt med ni stemmer.

Les sakspapirene PS 141/2022