Støtte til næringsutvikling

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til én næringsklynge og to prosjekter.

Tømmerstokker stablet i en haug - Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande Norwegian Wood Cluster får 760 000 kroner til utvikling av klyngen.

Norwegian Wood Cluster ble etablert i 2017 og er i dag Norges ledende klynge innen bærekraftig, industrialisert bygging i tre. Klyngen har 36 medlemmer.

Hovedmålene for klyngen mellom 2021 og 2024 er blant annet å øke medlemsbedriftenes omsetning med 20 prosent, få til sammen 45 medlemmer fra hele verdikjeden og utvikle minst 25 produkter og løsninger som introduseres i markedet.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud mener Norwegian Wood Cluster er viktig for å styrke næringen i Innlandet. Derfor er det viktig å bidra til at klyngen beholder rollen som et nasjonalt tyngdepunkt innenfor sitt felt, mener han.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 27/2023

Inkubator i Valdres

Valdres næringshage AS får 850 000 kroner til å utvikle et tilbud om inkubator for Valdresregionen. Tilskuddet gjelder for 2023 og 2024.

En inkubator er en organisasjon som hjelper personer og virksomheter på vegen fra idé til marked. De kan for eksempel hjelpe med kontorfasiliteter, administrative tjenester og rådgivning. Inkubatorer kan bidra til vekst og utvikling i både nystartede og etablerte bedrifter.

Fylkeskommunedirektøren mener dette prosjektet vil bidra vesentlig til nyetableringer og en positiv arbeidsplassutvikling i hele Valdresregionen.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 26/2023

Langsiktig rekruttering

Landsbyen Næringshage AS på Dokka får 723 000 kroner til et prosjekt som handler om langsiktig rekruttering.

Det er kommuner og bedrifter i Etnedal, Søndre og Nordre Land som er med i prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet er utfordringen med tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse, som vil være en stor utfordring for næringslivet i årene framover. Dette merker de allerede godt i Gjøvikregionen.

I prosjektet skal de kartlegge bedriftenes rekrutteringsbehov flere år framover og koble kandidater med aktuelle bedrifter.

– Må dele kunnskapen

Fylkeskommunedirektøren mener kampen om arbeidskraft vil øke i årene som kommer, trolig spesielt i distriktskommunene, og derfor er han positiv til prosjektet. Bamrud forutsetter at kunnskapen de får fra prosjektet også skal komme andre regioner i Innlandet til gode.

Dette understreket også Turid Backe-Viken (Ap) da hovedutvalg for næring behandlet saken.

– Dette er en utfordring som gjelder store deler av Innlandet. Jeg er opptatt av at vi klarer å utnytte overføringsverdien. Hvis de finner en god metode for å jobbe med dette på, er det viktig at den kunnskapen deles, sa hun.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 25/2023