Satser videre på folkehelse

Program for folkehelsearbeid skal styrke kommunenes langsiktige og systematiske arbeid med folkehelse.

Tre ungdommer dekket av maling - Klikk for stort bildeBarn og unge er prioritert målgruppe i Program for folkehelsearbeid. Mostphotos

Fylkesutvalget vedtok tirsdag å søke om å delta videre i dette programmet fra 2024 og ut 2026.

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en satsing som Helsedirektoratet står bak. Målet er å utvikle kommunenes arbeid med å fremme helsa og livskvaliteten til befolkningen.

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunens rolle er å samordne programarbeidet og ha det overordnede ansvaret for framdriften.

Gjennom programmet får fylkeskommunen penger fra Helsedirektoratet for å gjøre denne jobben. I tillegg blir noen av midlene satt av til tiltak i en pott som kommunene kan søke på. Til sammen søker fylkeskommunen om 34 millioner kroner.

Psykisk helse hos barn og unge

Barn og unge er prioritert målgruppe. Midlene skal blant annet gå til arbeid for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Dessuten skal kommunene styrke sitt rusforebyggende arbeid.

Knyttet til inkluderingsplanen

Programmet ble etablert i 2017, og både Oppland og Hedmark har vært med. Siden den første femårsperioden med tilskuddsmidler er over, må fylkeskommunen søke på nytt for å bli med ut 2026.

Arbeidet med folkehelseprogrammet blir knyttet opp mot Regional plan for det inkluderende Innlandet. Flere av tiltakene som skal følges opp er de samme både i programmet og i den regionale planen.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt uten debatt.

Les sakspapirene PS 129/2023