Satser videre på cybersikkerhet

Digital Innlandet får 2,5 millioner kroner til å videreutvikle en norsk klynge innenfor cybersikkerhet.

En hacker som prøver et dataangprep.  - Klikk for stort bilde Mostphotos. Det vedtok hovedutvalg for næring onsdag.

Pengene gis for år to i et treårig prosjekt. Digital Innlandet fikk også 2,5 millioner kroner for det første året.

Klyngen, som heter Norwegian Cybersecurity Cluster, har så langt 27 partnere. De har forpliktet seg til å bidra både økonomisk og med arbeidsinnsats inn i prosjektet.

Målet med prosjektet er å utvikle konkurransekraften til partnerne og øke innovasjonstakten. Dessuten skal prosjektet befeste klyngens og regionens strategiske posisjon innen cybersikkerhet. Gjennom dette skal klyngesamarbeidet skape økt omsetning og verdiskaping i eksisterende og nye virksomheter.

Tre satsingsområder

Klyngen skal jobbe spesielt med tre satsingsområder:

  • Samspill og innovasjon: Dette handler blant annet om utvikling i egen virksomhet og deling av kompetanse og kunnskap.
  • Informasjon og samfunnskontakt: Klyngen skal bli synlig og attraktiv.
  • Infrastruktur og klyngeutvikling: Nødvendig infrastruktur må bli etablert eller videreutviklet. Klyngen skal bli relevant for andre å samarbeide med, både nasjonalt og internasjonalt.

Forventede resultater etter år to i prosjektet er blant annet konkrete innovasjonsprosjekter og nyetableringer, strategiske partnerskap med utvalgte klynger og minst 50 nye heltids studieplasser innen cybersikkerhet ved NTNU.

- Kan sette Innlandet på kartet

Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å videreutvikle kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet.

I 2021 etablerte partene i Cyberland Norwegian Cybersecurity Cluster i samarbeid med nettverket Digital Innlandet.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud mener prosjektet kan bidra til nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i tillegg til å bidra til å sette Innlandet på kartet.

Saken ble enstemmig vedtatt PS 29/2023

Eksportere løsninger

Vaager Innovasjon får 750 000 kroner til et prosjekt for å gjøre Innlandet til en attraktiv region for aktører og brukere av tjenester innenfor cybersikkerhet. Noen av aktivitetene første året er blant annet å få inn flere ideer og innovative løsninger og gjøre disse kommersielle. Dessuten vil de etablere kanaler for eksport av cybersikkerhetsløsninger fra tilknyttede bedrifter.

Dette prosjektet er tett knyttet til klyngeprosjektet Norwegian Cybersecurity Cluster.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 30/2023