Regionalt historiesenter på Domkirkeodden

Regjeringen har satt av penger til historiesenteret på Hamar i statsbudsjettet. Fylkeskommunen vil også betale sin andel.

Det er innstillingen fra et enstemmig hovedutvalg for kultur til fylkestinget, når de skal sluttbehandle saken i slutten av oktober.

I begynnelsen av september røpet regjeringen at de setter av 235 millioner kroner i statsbudsjettet til å etablere historiesenteret i Hamar. Statsbudsjettet legges fram fredag 6. oktober.

En forutsetning er at fylkeskommunen bidrar med 54 millioner kroner. Dette er politikerne i kulturutvalget positive til.

Kontor, utstilling og restaurant

Det regionale historiesenteret blir en samlokalisering av Anno museum Domkirkeodden og Statsarkivet i Hamar. Bygget skal inneholde både kontorplasser til de ansatte, utstillingslokaler, lesesal for publikum og magasin for arkivmateriale.

I tillegg skal det være resepsjon, butikk og en restaurant i bygget.

Arkitektkonkurranse

Det ble allerede våren 2021 utlyst en arkitektkonkurranse. Den vant arkitektkontoret Atelier Lorentzen Langkilde med utkastet Shelter.

Bygget skal være et passivhus med et lavt co2-avtrykk. Tre er hovedmaterialet til både konstruksjon og kledning inne og ute.

Skisse av et langt, lavt bygg med en gressbakke og vann i forgrunnen - Klikk for stort bildeAtelier Lorentzen Langkilde vant arkitektkonkurransen om å bygge et regionalt historiesenter på Domkirkeodden med utkastet Shelter. Atelier Lorentzen Langkilde

Mål om flere besøkende

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud tror det nye bygget, som også skal være åpent hele året, vil føre til flere besøkende. Det er anslått at 100 000 vil besøke Domkirkeodden i året.

Han tror også at det regionale historiesenteret vil bli en viktig arena for nyskaping og teknologiutvikling.

– Som landets første regionale historiesenter vil det kunne fungere som pilot for liknende etableringer ellers i landet, skriver han i sin vurdering.

Les sakspapirene PS 34/2023