Per-Gunnar Sveen (Ap) blir fylkesvaraordfører

Det vedtok fylkestinget i et ekstraordinært digitalt møte fredag.

Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) rykket opp til fylkesordfører fra slutten av juni fram til valget i september.

Endringene skjer etter at fylkesordfører i Innlandet Even Aleksander Hagen (Ap) ble utnevnt til statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet i slutten av juni.

Per-Gunnar Sveen - Klikk for stort bildePer-Gunnar Sveen (Ap) Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune Per-Gunnar Sveen (Ap) overtar dermed vervet som fylkesvaraordfører fram til valget.

Han fortsetter også som leder for hovedutvalg for næring.

Formell behandling

Formelt behandlet fylkestinget permisjonssøknaden til Even Aleksander Hagen fredag.

Et enstemmig fylkesting stemte for å gi Hagen midlertidig permisjon fra vervet som fylkesordfører og alle medfølgende verv så lenge han har vervet som statssekretær.

Fritak for Even Eriksen

Fylkestinget behandlet også en søknad om å forlenge midlertidig fritak fra fylkestinget for Even Eriksen (Ap).

Han har hatt fritak siden 2021 fordi han kom inn på Stortinget da Anette Trettebergstuen (Ap) ble kulturminister. Da hun trakk seg som minister i juni, mistet han plassen på Stortinget, men han ble da utnevnt som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Permisjonen gjelder så lenge han sitter som statssekretær.

Se sakspapirene PS 60/2023 og PS 61/2023