Penger til svensk–norsk beredskapsprosjekt

Høgskolen i Innlandet får 750 000 kroner til et prosjekt om samfunnssikkerhet i grenseregionene.

En person sitter foran to skjermer med bilde av brannbil på den ene skjermen, mens den andre skjermen er skjult. - Klikk for stort bildeSøkerne vil blant annet utvikle spill som kan brukes for å øve på å håndtere kriser. Fynd Reality AS

Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Samarbeidspartner på svensk side er Karlstads universitet.

For å bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i Innlandet og Värmland vil søkerne utvikle arbeidsmetoder og verktøy for å sikre god, koordinert samhandling mellom kommunale og regionale beredskapsaktører på begge sider av grensen.

Lite samarbeid i dag

Lokale og regionale myndigheter på begge sider av grensa har et overordnet ansvar for klimatilpasning og kriseberedskap. Tidligere prosjekter har vist at samarbeidet over grensa på dette området er begrenset.

Det finnes heller ingen grenseoverskridende risiko- og handlingsplaner, og de som jobber med dette har lite kunnskap om hvem som har ansvar på den andre siden av grensen.

Bedre kunnskap med spill

For å oppnå målet om å bedre samarbeidet, vil søkerne blant annet utvikle både digitale og analoge spill. Der skal man blant annet kunne øve på klimarelaterte kriser.

Både den analoge og digitale versjonen av spillet vil også bli brukt i undervisning, forskning og videreutvikling av kriseledelse.

Hovedmålgruppene for prosjektet er ansvarlige for koordinering av klima- og beredskapsarbeid på regionalt og kommunalt nivå og private aktører som har en rolle innenfor dette området.

– Viktig for høgskolen

– Prosjektet tar utgangspunkt i klimautfordringene, sist sett i forbindelse med eksternværet Hans. Vi vet at slike hendelser vil opptre stadig hyppigere i framtida. Derfor må vi øve mest mulig realistiske krisescenarier slik at kommunikasjon, ledelse, koordinering og tiltak fungerer godt og kommer til rett tid, sier Marit Roland, dekan ved Handelshøgskolen Innlandet, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Hun legger til at dette er i tråd med høgskolens strategi om å være en regional kraft og en nasjonal bidragsyter.

– Kunnskapen vi sammen skal utvikle, er viktig for videreutviklingen av beredskapsmiljøet på Rena, sier Roland.

Interreg Sverige–Norge

Dette er et prosjekt innenfor Interreg Sverige–Norge. Denne søknaden til fylkeskommunen handler derfor om regional medfinansiering.

En forutsetning for å få dette, er at prosjektet blir godkjent i styringskomiteen i Interreg Sverige–Norge-programmet, som har møte 6. desember.

Les mer om Interreg Sverige–Norge

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget uten debatt.

Les sakspapirene PS 144/2023