Millioner til næringsformål

Hovedutvalg for næring har bevilget over 5 millioner til innovasjon og næringsutvikling i Innlandet.

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Mostphotos Midlene går til tre ulike formål.

Framtidas helsetjenestetilbud

HelseINN bevilges et utviklingstilskudd inntil 2 000 000 kroner til felles innovasjonsarenaer for framtidas helsetjenestetilbud i Innlandet. 

Målet med prosjektet er å videreutvikle felles arenaer og metodikk for helseinnovasjon i Innlandet og styrke kommuner og sykehus i deres innovasjons- og utviklingsarbeid. 

Du kan lese sakspapirene her, PS 43/2022.

Næringshageprogram 

Hovedutvalg for næring har vedtatt å tildele et utviklingstilskudd inntil 1 700 000 kroner til Sør-Østerdal Næringshage for 2023 slik at denne kan fortsette i næringshageprogrammet.

Tilskuddet tildeles av tidligere avsatte regionale utviklingsmidler, og vil forvaltes gjennom næringshageprogrammet av SIVA.

Du kan lese sakspapirene her, PS 44/2022.

Landbruk, mat og reiseliv

Innlandet fylkeskommune bevilger inntil 1 575 000 kroner i støtte til prosjektet Landbruk, mat og reiseliv i Innlandet for 2023-2024. 

Hovedmålet er at prosjektet skal resultere i en fylkesovergripende enhet som koordinerer alt som skjer i skjæringspunktet mellom landbruk, reiseliv og mat.

Du kan lese sakspapirene her, PS 45/2022.