Knapt flertall for læreplassgaranti

Elever på noen yrkesfag får garanti om læreplass. Det vedtok fylkestinget med én stemmes overvekt onsdag.

Ung, kvinnelig lærling får veiledning i tømrerfaget av eldre mann. - Klikk for stort bilde Mostphotos Fylkestinget var delt i behandlingen om etablering av læreplassgaranti i Innlandet.

Det var to forslag som sto mot hverandre.

Ønsker ikke læreplassgaranti

Gjertrud Nordal (H) fremmet et forslag på vegne av Høyre, FrP, Sp og Rødt der essensen var at Innlandet fylkeskommune ikke innfører læreplassgaranti nå.

- Yrkesopplæringsnemnda og lærlingrådet er tydelige på at de er mot læreplassgaranti slik den foreligger nå. Det samme er LO og NHO. De velger vi å lytte til, sa Nordal.

Mari Gjestvang (Sp) la til at de fleste får læreplass i dag.

- Generelt har vi nesten nok læreplasser, men det handler om mismatch mellom tilbud og etterspørsel. Sist var det en formidlingsgrad på 89,1 prosent. Det er kanskje 100 elever som ikke får læreplass, men de får tilbud om alternativt Vg3. Vi har altså et veldig godt sikkerhetsnett, sa hun.

Trinnvis innføring av garanti

Hans Kristian Enge fremmet forslag på vegne av Ap som var en revidert versjon av en sak utarbeidet av fylkeskommunedirektøren.

Forslaget går ut på å innføre en læreplassgaranti trinnvis fra skoleåret 2023/2024 for elever som da starter Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram. Garantien skal i første omgang gjelde for inntil 16 lærefag ved fem videregående skoler.

- For Arbeiderpartiet er ikke læretid i Vg3 i skole godt nok for ungdommen vår, sa Enge da han la fram forslaget.

Må evalueres

Han la vekt på at dette blir en pilot og at det ikke er gitt at ordningen rulles fullt ut i hele fylket.

- Vi må evaluere sammen med næringslivet, partene i arbeidslivet og de som er ute. Hvis vi ikke har en ordentlig tilslutning i trepartssamarbeidet, vil det være vanskelig å gå til neste fase av utrulling, sa Enge.

Høsten 2025 skal formidlingen av læreplasser til første kull i denne ordningen evalueres. På bakgrunn av dette skal fylkeskommunen bestemme hvordan ordningen skal utvides. Utviding av ordningen forutsetter blant annet at det kan gjøres innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.

Læreplassgarantien må bygge på trepartssamarbeidet. Trepartssamarbeidet er i denne sammenhengen et samarbeid mellom fylkeskommunen, lærebedrifter (arbeidsgivere) og lærlinger (arbeidstakere).

Politisk behandling

Arbeiderpartiet fikk støtte fra MDG, SV, KrF, Pensjonistpartiet og Venstre og sikret dermed 29 stemmer for sitt forslag. Læreplassgarantien ble dermed vedtatt med én stemmes overvekt.

Les sakspapirene PS 5/2023

Se debatten i nett-tv

Skoler og lærefag med garanti

Disse fem skolene får læreplassgaranti i første omgang innenfor 16 lærefag:

 • Vinstra vidaregåande skule
  • Betongfaget
  • Murer- og flisleggerfaget
  • Tømrerfaget
 • Raufoss videregående skole
  • Kokkefaget
  • Ernæringskokkefaget
  • Servitørfaget
  • Ferskvarehandlerfaget
  • Industriell matproduksjon
  • Kjøttskjærerfaget
  • slakterfaget
 • Lillehammer videregående skole
  • Salgsfaget
  • Reiselivsfaget
  • Tømrerfaget
  • Rørleggerfaget
  • Ventilasjon- og blikkenslagerfaget
  • Tak- og membrantekkerfaget
  • Kokkefaget
  • Ernæringskokkefaget
  • Servitørfaget
  • Ferskvarehandlerfaget
  • Industriell matproduksjon
  • Kjøttskjærerfaget
  • Slakterfaget
  • Bilfaget lette kjøretøy
 • Nord-Østerdal videregående skole
  • Tømrerfaget
  • Kokkefaget
  • Ernæringskokkefaget
  • Servitørfaget
  • Bilfaget lette kjøretøy
 • Hamar katedralskole
  • Salgsfaget
  • Reiselivsfaget
  • Bilfaget lette kjøretøy