Godt samarbeid med kommunene

Partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene fungerer godt, men det er rom for forbedringer.

Håndtrykk med dresskledte ermer. - Klikk for stort bilde Mostphotos Det viser en evaluering av partnerskapsavtalen som er blitt gjennomført i høst.

Partnerskapsavtalen som en samarbeidsmodell mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune, ble vedtatt i fellesnemnda i 2019. Den ble også vedtatt i alle de 46 kommunestyrene i fylket i løpet av 2020.

Avtalen varer ut valgperioden.

Skal bidra til samfunnsutvikling

Partnerskapet skal bidra til en samfunnsutvikling til beste for innbyggerne, næringsdrivende og besøkende i Innlandet.

Partnerskapsmodellen baseres på

  • likeverdighet
  • gjensidige forventninger
  • samarbeid og felles gjennomføringskraft
  • konsensusprinsippet
  • at partene legger økonomiske og administrative ressurser inn i partnerskapet
  • grunnleggende like rammer, men med lokale tilpasninger

Interkommunale politiske råd

Det er i de interkommunale politiske rådene (IPR) partnerskapet møtes. Vi har ti interkommunale politiske råd i Innlandet. De skal utarbeide fireårige strategiske planer som skal ligge til grunn for samarbeidet.

Evalueringen av partnerskapet ble gjennomført høsten 2022. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse og et arbeidsverksted.

Konklusjonen er at de interkommunale politiske rådene fungerer godt som arenaer for samarbeid og at det foregår mye bra strategisk arbeid i rådene der både fylkeskommunen og kommunene bidrar konstruktivt.

Rom for forbedringer

Evalueringen viser også en del områder med rom for forbedringer. Blant annet gjelder dette samarbeidet mellom fylkeskommunens administrasjon og de daglige lederne i de interkommunale politiske rådene og at administrasjonen i fylkeskommunen bør være mer ute i kommunene.

Dessuten bør fylkeskommunen involvere de interkommunale politiske rådene tidlig når de skal utarbeide viktige strategier og planer som angår kommunene. IPR-ene ønsker seg lengre høringsfrister og at høringer ikke blir lagt i feriene.

Politisk behandling

Aud Hove fremmet et tilleggsforslag på vegne av Senterpartiet om at rutinene internt i fylkeskommunen og informasjonsflyten mellom fylkeskommunen og IPR må bli bedre. De ber fylkeskommunedirektøren om å legge fram et forslag til bedre rutiner innen april 2023.

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren med tilleggsforslaget fra Senterpartiet ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 93/2022