Frisklivsmidler til 16 tiltak

16 tiltak får til sammen drøyt 1,8 millioner kroner innenfor ordningen for kommunale frisklivstiltak.

En mannlig instruktør og flere eldre damer strekker armene i været - Klikk for stort bilde Mostphotos Det fulle navnet på ordningen er etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Målet er å bidra til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som blant annet støtter opp under målene i samhandlingsreformen om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge og bidra til mestring av sykdom.

Leve med sykdom

Målgruppen for tiltakene som får midler er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom. Dette er personer trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Regjeringen har bestemt at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen Leve hele livet, skal prioriteres i tilskuddsordningen.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget tirsdag.

Les sakspapirene PS 58/2023

Disse får frisklivsmidler

Etablering- og utvikling av frisklivs,- lærings- og mestringstilbud 2023
Søker Tiltak Tildeling i kroner
Dovre kommune Friskliv og mestring 62 500
Eidskog kommune Prosjektene Et steg av gangen og Leve hele livet 100 000
Elverum kommune Sterk og stødig 35 000
Gjøvik kommune Kvinnehelse 70 000
Nord-Odal kommune Implementering av PED-t i frisklivssentralen 35 000
Nord-Odal kommune Aktivitets- og treningsglede for ungdom 30 000
Nordre Land kommune Frisk i land 250 000
Sør-Odal kommune Utvikling av frisklivs,- lærings- og mestringssentral i Sør-Odal 190 000
Trysil kommune Etablering av frisklivs,- lærings- og mestringstilbud 100 000
Tynset kommune Frisklivssentral Tynset 300 000
Vestre Toten kommune Mestre eget liv i jobb og fritid, implementering av hverdagsgledekurs 100 000
Vågå kommune Frisk i Vågå 100 000
Østre Toten kommune Friskliv senior Østre Toten 80 000
Øystre Slidre kommune Utvikling av kommunalt frisklivstilbud 190 000
Åmot kommune Aktiv friskliv i Åmot – løfte i flokk 70 000
Åsnes og Våler kommuner Bedre koordinerte tjenester og etablering av lavterskeltilbud 100 000