Fordelte penger til næringsutvikling

På årets siste møte fordelte hovedutvalg for næring 3,5 millioner kroner til tre søkere.

De fire norske pengesedlene - Klikk for stort bilde Mostphotos

De tre søkerne er Helseinn, NCE Heidner Biocluster og NHO Reiseliv Innlandet.

Framtidas helsetjenester

Helseinn får 2 millioner kroner til et prosjekt om framtidas tilbud innen helsetjenestene i Innlandet.

Prosjektet skal bidra til at Innlandet lykkes med nødvendig omstilling av helsetjenestene og legge grunnlaget for et godt helsetilbud i regionen.

Fylkeskommunen har tidligere bidratt med penger, og denne tildelingen gjelder for det andre året av prosjektet. 

Målet for prosjektet er å videreutvikle felles arenaer og metodikk for helseinnovasjon i Innlandet og styrke kommuner og sykehus i utviklingsarbeidet. Dette kan for eksempel være å skape felles areaer for samhandling og innovasjon på tvers av sektorer og bedre kjennskap og bruk av teknologi, som virtuell virkelighet (VR) og andre digitale løsninger. 

Målgrupper for prosjektet er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, studenter, forskere og ansatte i bedrifter som leverer velferdsteknologi.

Helseinn består av partnere både fra offentlig, privat og frivillig sektor.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 41/2023

Samarbeid og kompetanse

NCE Heidner Biocluster får 1 millioner kroner til å gjennomføre to av næringsklyngens prioriterte prosjekter i 2024.

De ene av de to prosjektene er et forprosjekt for å bidra til å etablere et tettere nordisk samarbeid knyttet til å utvikle den landbaserte bioøkonomien. Den landbaserte bionæringen inkluderer aktørene i hele verdisirkelen for matproduksjon.

Det andre prosjektet handler om å sikre langsiktig tilgang på kritisk kompetanse. Målet er å gjøre det enklere for bedriftene å rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse.

Politikerne mener det er viktig at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør stimulerer klynger og andre som kan bidra til å gjøre Innlandet til en attraktiv region for kompetansearbeidsplasser og næringsutvikling innen bioøkonomi.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 42/2023

Vil skape begeistring for Innlandet

NHO Reiseliv Innlandet får 500 000 kroner for å gjennomføre årskonferanse i 2024. Hvert år arrangerer NHO Reiseliv en årskonferanse som alternerer mellom de fem reiselivsregionene i landet. I 2024 er det Innlandets tur å være vertskap.

NHO forventer mellom 600 og 800 deltakere fra hele landet. Målsetningen for arrangørene er blant annet å skape begeistring for Innlandet som reisemål og matfylke.

En av aktivitetene de planlegger er en vandring fra Domkirkeodden i Hamar via stupetårnet til Mjøsfronten. Langs ruta vil NHO presentere kultur og kulturhistorie før de ender opp på Mjøsfronten der de skal servere mat fra de ulike regionene i fylket.

Konferansen er en god mulighet for Innlandet å synliggjøre seg nasjonalt, og prosjektet er viktig med tanke på den verdien den gir for reiselivsnæringen, kulturlivet og landbruket gjennom vekten de legger på lokalmat, mener hovedutvalg for næring.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 44/2023