4,75 millioner kroner til Interreg-prosjekter

Tre prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere får penger av fylkeskommunen.

Norsk og svensk flagg som flyter sammen - Klikk for stort bilde Mostphotos De tre prosjektene er innenfor rammene til EU-programmet Interreg Sverige-Norge.  

Bærekraft og digitalisering

De to klyngene 7sterke i Kongsvingerregionen og IUC Stål & Verkstad i Karlstad i Sverige gjennomførte et felles forprosjekt om grønn industrivekst i 2021 med søkelyset på bærekraft og digitalisering. Prosjekt var vellykket, og de ønsker å bygge videre på dette.

Hypotesen for forprosjektet var at norske bedrifter lå foran de svenske innenfor bærekraft, og at svenske bedrifter lå foran de norske innenfor digitalisering/robotisering. Disse forholdene ble bekreftet under forprosjektet.

Forprosjektet viste også at mye relevant kunnskap for bedriftene kunne deles over grensen, og gjennom dette bidra til høyere produktivitet og økt bærekraftig verdiskapning.

7Sterke får 2 millioner kroner fra Innlandet fylkeskommune som regional medfinansiering.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget tirsdag.

Les sakspapirene PS 156/2022

Bærekraftig transport

Trysil kommune får 2 millioner kroner i regional medfinansiering for gjennomføring av prosjektet En smart, integrert og bærekraftig grenseregion.

Prosjektet er bygget på et forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører i den såkalte SITE-regionen: Sälen, Idre, Trysil og Engerdal. Denne regionen er Nord-Europas største vinterturistområde.

Kommunene i denne regionen har felles utfordringer knyttet til mobilitet. Målet med prosjektet er å utrede, utvikle og iverksette bærekraftige løsninger for transport som tjener gjester og tilreisende, så vel som lokalbefolkningen og ansatte i reiselivet.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget tirsdag.

Les sakspapirene PS 157/2022

Unge utenfor arbeidslivet

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger får 750 000 kroner i regional medfinansiering for prosjektet En interregional satsing på ungdom utenfor arbeidslivet. Prosjektet tar sikte på å støtte og hjelpe unge utenfor arbeidslivet tilbake til en hverdag der de kan delta i arbeidslivet på egne premisser.

Den svenske partneren i prosjektet er Arvika Näringslivscentrum.

Grensekommunene i regionen på svensk og norsk side tilhører samme arbeidsmarkedsområde. Regionene har de samme utfordringene på begge sider av grensen når det gjelder arbeidsliv og demografi.

Prosjektet vil være med på å utvikle sysselsettingstiltak over grensa der næringslivet og arbeidssøkende kobles sammen. Primær målgruppe er unge mellom 18 og 36 år som står utenfor arbeidslivet.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget tirsdag.

Les sakspapirene PS 158/2022

Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører kan søke.

Les mer om Interreg Sverige-Norge