2 millioner kroner til barne- og ungdomskultur

Pengene skal blant annet gå til prosjekter innenfor e-sport og litteratur.

Ung jente foran datamaskin med flere skjermer - Klikk for stort bilde Mostphotos I desember 2021 vedtok fylkestinget Kulturstrategi for Innlandet. Sentralt i strategien er sju felles innsatsområder, hvor barn og unge er en av dem.

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag å bevilge penger til fire prosjekter for å følge opp dette innsatsområdet i 2022.

Klima og e-sport

Klimapark 2469 får 650 000 kroner. Dette er et klasseromstilbud om brearkeologiske funn og istunnelen i klimaparken i Jotunheimen Prosjektet handler om å gjøre klimaparkens unike illustrering av klimautfordringene digitalt tilgjengelig for elever i hele fylket ved hjelp av AR (utvidet virkelighet).

Et prosjekt innenfor e-sport som handler om å utvikle og koordinere arenaer, møteplasser og arrangement for barn og unge, får 650 000 kroner. Dette er et viktig prosjekt for å inkludere barn og unge, som ikke deltar i annen idrett, i et sosialt fellesskap.

Bokbuss og arrangement

Bokbussen i Innlandet får 300 000 kroner. Prosjektet er en videreutvikling av dagens tilbud, der målet er å nå flere unge i hele fylket med tilbud innenfor litteratur.

Ny helhetlig satsing på arrangørkompetanse satt i system for unge mellom 10 og 25 år får 400 000 kroner. Prosjektet har som mål å inspirere barn og unge til å bli arrangører selv. Aktuelle samarbeidspartene er blant annet flere av de store kulturarrangørene i Innlandet.

Torleik Svelle (Sp) fremmet et tilleggsforslag om at barne- og ungdomsorganisasjoner også skal kunne søke tilskudd til å gjennomføre egen arrangements- og organisasjonsopplæring, som for eksempel opplæring i medlemsdemokrati for barn og unge.

Politisk behandling

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren med tilleggsforslaget fra Sp ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 41/2020