Vil løfte fram psykisk helse

Psykisk helse er ett av punktene politikerne vil løfte fram i høringssvaret sitt til Helse Sør-Øst.

Ung jente i behandling hos terapeut - Klikk for stort bilde Mostphotos Høringssvaret fylkesutvalget vedtok tirsdag er til Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst.

Saken skulle egentlig behandles i fylkesutvalget 20. september, men ble utsatt to uker.

Grunnen til dette er at Senterpartiet fremmet et omfattende alternativt forslag, og partiene ønsket mer tid på å sette seg inn i forslaget.

Psykiatri

Et av punktene i Senterpartiets alternative forslag handler om psykiatri.

- Det er viktig at dette med psykisk helse, spesielt for barn og unge, løftes opp. Etter pandemien ser vi at det er en økning på over 40 prosent hos Bup Innlandet. Dette er en alvorlig økning, og vi har egentlig ikke et ordentlig apparat for å håndtere dette. Vi ser nok ikke konsekvensene av den bølgen nå, sa Hans Kristian Enge.

Han fikk støtte av Truls Gihlemoen (FrP).

- Antall sengeplasser og kapasiteten i psykiatrien har gått nedover, mens behovet bare øker og øker. Jeg er redd vi ikke ser enden på dette, sa han.

- Viktige momenter

Både Enge og Gihlemoen signaliserte at de ville stemme for helheten i forslaget til Sp.

- Senterpartiet har gjort en meget grundig jobb og satt fingeren på veldig viktige momenter, sa Gihlemoen og trakk spesielt fram det som handler om samarbeidet mellom Helse Sør-Øst og kommunene.

- Kommunene skal ikke være en salderingspost for det statlige helsetilbudet, slik det nå ligger an til å være, sa han.

Andre momenter i forslaget fra Sp er rekruttering av helsepersonell, lokalmedisinske sentra og desentraliserte tjenester og nye metoder og arenaer for samarbeid.

Brukere, ikke innbyggere

Hanne Velure (H) fremmet et tilleggsforslag på vegne av H, Ap, FrP, MDG, Sp og SV om at lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur, beredskap og annen lovpålagt tjenesteproduksjon i større grad skal baseres på brukertall framfor innbyggertall.

Dette er på grunn av alle deltidsinnbyggerne som oppholder seg mye i fylket, for eksempel på hytta, men som ikke er folkeregistrert i Innlandet.

Politisk behandling

Det alternative forslaget til Senterpartiet ble vedtatt. Høyre stemte imot noen av punktene, men var i mindretall med sine to stemmer.

Tilleggsforslaget fremmet av Hanne Velure (H) ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 107/2022

Fakta

Regional utviklingsplan er den overordnede strategien til Helse Sør-Øst. Strategien handler om ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.

Helse Sør-Øst eier 11 helseforetak i helseregionen. Regionen omfatter tre millioner innbyggere i fem fylker: Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder.