Vil inspirere til europeisk samarbeid

Målet med Europadagen 2023 er å inspirere kommunene til å utforske de mulighetene som ligger i europeisk samarbeid.

To smilende kommuneansatte i et fult lokale.  - Klikk for stort bildeGa råd. Assisterende kommunedirektør Aasmund Hagen i Elverum kommune og Daria Monika Dyresen, rådgiver for internasjonalt arbeid i Elverum kommune mener at kommunene må engasjere seg og bygge internasjonale nettverk. IFK/Frøydis Haug Tirsdag 9. mai arrangerte fylkeskommunen sin årlige europadag på Lillehammer. Over halvparten av kommunene i Innlandet var representert blant de 70 deltakerne. Mange av dem er allerede aktive deltakere i internasjonale prosjekter.

Se til Elverum

Elverum kommune har jobbet systematisk med internasjonalt samarbeid i flere tiår. Det internasjonale engasjementet har omfattet alt fra vennskapskommune og utstrakt nordisk samarbeid til solidaritets- og hjelpearbeid og utviklingsprosjekter i regi av EU.

Assisterende kommunedirektør i Elverum kommune Aasmund Hagen og internasjonal rådgiver Daria Monika Dyresen fortalte om flere prosjekter de er involvert i, blant annet, CircPro. Dette prosjektet omfatter 10 land og ser på hvordan offentlig innkjøpsmakt kan stimulere til sirkulære løsninger.

Ta utgangspunkt i egne mål

Hagen og Dyresen mener noe av grunnen til at Elverum har lykkes, er at de har en egen strategi for internasjonalt arbeid, som tar utgangspunkt i hva kommunen ønsker å oppnå, pluss at de har knyttet seg opp mot gode hjelpere som KS, Osloregionens europakontor og fylkeskommunen. Deres råd til andre kommuner er derfor klar:

– Vi må engasjere oss! Ta utgangspunkt i egne mål og strategier, og sjekk om et internasjonalt partnerskap kan hjelpe til.

Kur mot surving

En halvfull konferansesal med  tilhørere som følger smilende med. - Klikk for stort bildeStor interesse. Representanter fra over halvparten av kommunene i Innlandet hadde tatt turen til Lillehammer i dag for å dele erfaringer og bli inspirert til videre europeisk samarbeid. IFK/Frøydis Haug Deltakerne fikk innblikk i mange ulike prosjekter i løpet av dagen. Eidskog kommune fortalte for eksempel om prosjektet ExpandE som blant annet jobber for at ungdom skal få muligheten til å jobbe på begge sider av grensa. Gjøvik kommune og Øyer kommune fortalte om sine ulike klimaprosjekter.

Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli trakk fram at internasjonale prosjekter kan gi både kunnskapsløft, økonomiske bidrag og ikke minst en utvidet horisont.

– Flomforebygging kan faktisk være både vakkert og morsomt.

Eller som representantene fra Elverum kommune sa:

– Internasjonalt arbeid gir deltakerne utvidede perspektiv og kan bidra til fornyede syn på livet. Rett og slett en kur mot navlebeskuelse, provinsialisme og surving.