Trafikksikkerheten bedret på fylkesveg 24 i Nord-Odal

Den nye gang- og sykkelvegen og utbedret fylkesveg 24 nordover fra Sand er nå tatt i bruk av trafikantene. 

Langs fylkesveg 24 nordover fra Sand er det bygget ny gang- og sykkelveg samtidig som fylkesvegen er utbedret - Klikk for stort bildeLangs fylkesveg 24 nordover fra Sand er det bygget ny gang- og sykkelveg samtidig som fylkesvegen er utbedret Stian Edvardsen, Innlandet fylkeskommune Det er den 2,6 kilometer lange strekningen fra innkjøringen til Sand sentrum og til Nell Gravlies veg hvor det er bygget gang- og sykkelveg med en bredde på tre meter samtidig som fylkesveg 24 er utbedret.

- På fylkesveg 24 har vi masseutskiftet dårlige punkter samtidig som vegen har blitt noe bredere, forteller byggeleder Steinar Johansen i Innlandet fylkeskommune. 

Johansen forteller at det også er satt opp veglys på hele strekningen.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Byggingen av gang- og sykkelvegen og breddeutvidelsen av fylkesveg 24 startet i august 2022. Etter vel et års byggetid tok trafikantene i bruk den utbedra vegen og gang- og sykkelvegen i begynnelsen av september. 

- Selv om vegen og gang- og sykkelvegen allerede er i bruk, gjenstår noe arbeid før entreprenøren er ferdig i området, fortsetter Johansen.

Tiltakene bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.

Ønsker flere går og sykler

I Innlandet er det et mål om å få flere til å gå og sykle. 

- Gange og sykle er et bra folkehelsetiltak, og er også et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene. Vi håper gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 24 mellom Sand og Nell Gravlies veg er et viktig bidrag for å få flere til å gå og sykle ved Sand, forteller Stein Tronsmoen, leder av Hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.