Tilskudd til kulturminner

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag midler til blant annet privateide fredete bygninger og fartøyvern.

I tillegg fordelte de midler til tekniske og industrielle kulturminner og verdensarv.

Fredete bygninger i privat eie

Innlandet fylkeskommune får 20,5 millioner kroner over statsbudsjettet for 2023 til fredete bygninger i privat eie. Sammen med blant annet inndratte midler fra tidligere år, gir dette en ramme på drøyt 25,3 millioner kroner til årets fordeling.

Disse midlene fordeles på 71 tiltak over hele fylket.

Formålet med ordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og bidra til at disse settes i stand etter antikvariske retningslinjer.

Saken ble enstemmig vedtatt.

I sakspapirene finner du oversikt over alle tiltakene PS 13/2023

Tekniske og industrielle kulturminner

Atlungstad brenneri - Klikk for stort bildeAtlungstad brenneri får midler fra tilskuddsordningen for tekniske og industrielle kulturminner. Marit Thobiassen Strande Fire anlegg får tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner for 2023.

Det er drøyt 10,2 millioner kroner til fordeling for 2023. I tillegg er det 1 million kroner i potten for tilsagn (lovnad) for 2024. Denne får Klevfos Cellulose- og papirfabrik i sin helhet.

Fylkeskommunen holder av 210 000 kroner til uforutsette kostnader for alle anlegg i bevaringsprogrammet.

Formålet med ordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser og verdiskaping.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 15/2023

Disse får tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner:

Tekniske og industrielle kulturminner 2023
Anlegg Tilskudd FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) Tilskudd tiltak
Atlungstad brenneri 2 941 964 310 000
Folldal gruver 2 696 072 608 802
Klevfoss cellulose - og papirfabrik 1 907 061 1 485 000
Brøstsaga 60 000

Tilskudd til verdensarv

Innlandet fylkeskommune har sammen med Trøndelag fylkeskommune forvaltningsansvar for verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter Unescos verdensarvkonvensjon. For Innlandet gjelder ordningen for Tolga, Os og Engerdal.

I tillegg til 965 000 kroner i tilskudd, som fordeles mellom fire tiltak, har fylkeskommunen 213 000 kroner til tilsagn for 2024. Denne potten går til Os kommune for å sette i stand stallen på Oddentunet.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 14/2023

Disse får verdensarvmidler for 2023:

Verdensarv - tildeling 2023
Mottaker Tiltak Tilskudd i kroner
Os kommune Istandsetting Narjordet 350 000
Os kommune Istandsetting av stallen på Oddentunet 213 000
Os kommune Registrering av utmarksslåtter og utmarksløer i Narjordet 102 000
Malmplassen gjestegård, Tolga Vegetasjonsanalyse og kulturhistorisk analyse av Malmplassen 100 000
Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner Registrering/beskrivelse av områdets framstående universelle verdi (OUV) 200 000

Fredete og verneverdige fartøy

Drøyt 1 million kroner fordeles på fire fartøy i Innlandet.

Tilskuddet kan gå til sikring og vedlikehold i tillegg til å sette i stand og restaurere fredete og vernete fartøy.

Saken be enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS11/2023

Disse får midler til fartøyvern:

Fartøyvern 2023
Fartøy Tilskudd i kroner
«Skibladner» 660 000
«Trysilknut» 5 474
«Brandbu» 177 000
«Tyin» 240 000

Ber om mer penger til «Skibladner»

Hovedutvalg for kultur vil også anmode Kultur- og likestillingsdepartementet om å øke den årlige støtte til DS «Skibladner».

De tre siste årene har vært krevende for «Skibladner». To år med pandemi ble etterfulgt av en utfordrende sesong i 2022. På grunn av lav vannstand måtte chartertrafikken avlyses. Deretter havarerte fartøyet to ganger på kort tid, og all trafikk for hele sesongen ble avlyst. Resultatet er 9 millioner kroner i tapte utgifter, samtidig som de hadde 1 million kroner til lønnsutgifter og 1 million kroner i økte drivstoffutgifter.

– «Skibladner» er et verneverdig fartøy og ikon for Innlandet. Skipet er verdens eldste hjuldamper i rutegående trafikk. Forvaltning og drift av skipet er viktig både for reiselivet, som attraksjon og formidlingsarena for samferdselshistorien på Mjøsa, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i sin vurdering.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 12/2023