Strandgata i Gjøvik rustes opp

En 470 meter lang strekning sør for den som ble bygget om i 2021 står for tur. Arbeidet starter 20. mars.

Fylkeskommunens byggeleder, Hallstein Bjørke Brovold, Gjøvik kommunes prosjektleder, Christian Rio Jørgensen og fung. ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnæs i den nordlige enden av strekningen som skal bygges om i år. - Klikk for stort bildeFylkeskommunens byggeleder, Hallstein Bjørke Brovold, Gjøvik kommunes prosjektleder, Christian Rio Jørgensen og fung. ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnæs i den nordlige enden av strekningen som skal bygges om i år. Kari Hermanrud Mens gata blir bygget ut, blir sørgående kjøreretning stengt for trafikk. Prosjektet skal være ferdig i høst.

Samarbeid med kommunen

Det er strekningen mellom lyskrysset med Niels Ødegaards gate og krysset med Østre og Vestre Totenveg lenger sør som nå skal rustes opp med ny gate og nytt vann- og avløpssystem.

Som ved forrige opprusting av fylkesveg 33 Strandgata har Innlandet fylkeskommune og Gjøvik kommune slått seg sammen og graver samtidig. Dette sparer beboere og trafikanter for flere runder med gravearbeid.

- Vår entreprenør skal også utføre arbeid med strømledninger for Elvia. Det er Brødrene Gudbrandsen som skal gjøre jobben, sier byggeleder Hallstein Bjørke Brovold i Innlandet fylkeskommune.

Prosjekt til 45 mill. kr.

Fylkeskommunen har satt av 35 millioner kroner til opprusting av denne delen av Strandgata. Gjøvik kommune bruker 10 millioner kroner på vann og avløp.

Noen av vannledningene som blir skiftet ut nå, er nærmere 100 år gamle.

- Dette vil sikre folk rent drikkevann og minske faren for at folk mister vannet på grunn av ledningsbrudd. Samtidig reduserer vi faren for vannskader. Vi blir også bedre i stand til å håndtere store mengder overvann ved regnvær, noe som er en investering for framtida, sier prosjektleder Christian Rio Jørgensen i Gjøvik kommune.

Bedre å gå og sykle

Gatedelen av prosjektet går ut på å forlenge sykkelvegen på begge sider av Strandgata fra krysset med Niels Ødegaards gate til rundkjøringa ved Esso. Derfra blir det sykkelveg på vestre side av gata videre til krysset med Østre Totenveg ved jernbaneundergangen.

- Fortauet blir nytt og bredere, det blir nye veglys og en del ny beplantning. Murene mot boligblokkene og ei atkomsttrapp blir også pusset opp, sier Brovold.

Busstoppet i sørgående retning, nærmest krysset med Østre Totenveg, blir flyttet litt nordover for å fungere bedre. Dette blir et kantstopp når gata er ferdig, slik at bussen kommer seg fortere videre i trafikken, når den har tatt opp passasjerer.

Endret kjøremønster

Sørgående kjøreretning blir stengt mellom Niels Ødegaards gate og rundkjøringa ved Esso fra 20. mars til prosjektet er ferdig i oktober/november. Anbefalt omkjøring er om Jernbanesvingen og ut på riksveg 4 ved CC Mart’n.

Gående og syklende skal komme fram i gata i hele byggeperioden. Det skal også være atkomst til eiendommene på begge sider av gata, selv om sørgående retning er stengt.

Vann- og avløpsprosjektet berører flere av sidevegene. I en kort periode i starten blir Parkgata stengt i krysset med Strandgata.

Fra april vil Niels Ødegaards gate være stengt 50 meter vestover mot Hunton. Da blir Strandgata stengt i sørgående retning fra krysset med Hunnsvegen ved Rundkiosken.

Hensyn til næringslivet

- Vi har valgt å holde nordgående kjøreretning åpen gjennom hele anleggsperioden, fordi det ligger flest butikker og bedrifter på den sida av vegen, sier Brovold.

I skoleferien i sommer blir det mer jobbing også på strekningen mellom rundkjøringa ved Esso og jernbaneundergangen. Fylkeskommunen vil gå ut med mer informasjon om hvordan dette påvirker kjøremønsteret og bussrutene senere.

- Gravearbeidet blir dessverre en ulempe for innbyggere, trafikanter og næringsliv mens det pågår. Samtidig er det vanskelig å drive byutvikling uten å gjøre slike tiltak. Dette er viktige investeringer i samfunnet vårt, sier fungerende ordfører i Gjøvik Anne Bjertnæs.

Omtrent slik blir Strandgata sør for rundkjøringa ved Esso, når den står ferdig senhøsten 2023. - Klikk for stort bildeOmtrent slik blir Strandgata sør for rundkjøringa ved Esso, når den står ferdig senhøsten 2023. Innlandet fylkeskommune