Støtter prosjekter innen gjenbruk og VR

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag enstemmig å gi støtte til tre prosjekter innen gjenbruk og VR.

Jente med vr-briller foran en tavle med masse tall og formler. - Klikk for stort bilde Mostphotos VRINN får 1,35 millioner kroner til et prosjekt som skal gjøre VR (virtual reality) tilgjengelig for så mange som mulig uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn. I prosjektet vil de samarbeide med bedrifter, organisasjoner og offentlige etater for å sikre at VR-løsning er tilgjengelig for alle og for å sikre at også opplæringen er tilgjengelig.

VRINN er en klynge som samler bedrifter som er ledende innen VR og AR (augmented reality). I løpet av 2022 vokste VRINN til 59 medlemmer og har blitt en nasjonalt ledende klynge med 25 nasjonale og internasjonale partnere.

Nye arbeidsplasser

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud mener prosjektet kan være med på å bygge nye arbeidsplasser. Dessuten mener han det er viktig at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør bidrar til å utvikle og stimulere relevante nettverk og fagmiljøer hvor man i dag er i front nasjonalt og har en visjon om å komme i front internasjonalt.

I dag brukes VR blant annet innenfor helsesektoren, utdanning og byggfag.

Les sakspapirene PS 5/2023

Utnytte materiale effektivt

Vyrk Innovasjon får 500 000 kroner til forprosjekt for et sirkulært industriområde på Sørli. I forprosjektet vil de kartlegge om det er grunnlag for å utvikle et industriområde for sirkulær foredling av skogressurser i Innlandet.

Vyrk produserer i dag veggpaneler og interiørprodukter. De ønsker å finne ut om det kan være andre bedrifter som kan utnytte ressursene bedriftens egen produksjon ikke har bruk for. Det kan for eksempel være mindre sagbrukslinjer som kan foredle tømmer til høvlet virke og pyrolyseanlegg som produserer biokull på basis av rester av råvarer.

– Viktig for næringslivet

Fylkeskommunedirektøren mener at krav om sirkulær utnytting av materielle ressurser trolig vil bli enda viktigere i årene framover. Han tror krav knyttet til å utnytte materialene mer effektivt vil påvirke markedstilgangen i EU for næringslivet i Innlandet.

Les sakspapirene PS 6/2023

Mer kompetanse om bærekraft

Klosser Innovasjon får sammen med klyngene Industrinettverket for Elverumregionen og Industrisymbiosen Sirkulære Solør 740 000 kroner til et prosjekt for å utvikle bærekraftige forretningskonsepter for industrien.

Hovedmålet med prosjektet er å tilføre industrien i Elverum-regionen kompetanse om bærekraft og dermed øke bedriftenes evne til nyskaping og grønn omstilling.

I praksis skal dette blant annet bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft, redusere bedriftenes miljøavtrykk og skape nye bærekraftige produkter og tjenester som skal kunne brukes flere ganger eller gjenvinnes.

Les sakspapirene PS 4/2023